ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія Асхатівна Мартинець

Анотація

Розкрито закономірності й принципи управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів. Під закономірностями управлінської діяльності розглянуто стійку залежність, зв’язок між процесом управління і зовнішніми щодо нього суспільними системами й умовами, а також стійкі залежності зв’язку між компонентами процесу управління. Ланкою, що поєднує закономірності й діяльність, визначено принципи управління – фундаментальні положення, вихідні вимоги щодо його здійснення. Принципи управління відображено як похідні від закономірностей управління. Акцентовано увагу на тому, що реалізація принципів дає змогу здійснювати управління відповідно до його закономірностей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мартинець, Л. А. (2018). ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2115
Розділ
Статті
Біографія автора

Лілія Асхатівна Мартинець, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та управління освітою

Посилання

1. Хриков Є. М. Управління навчальним закладом : навч. пос. / Є. М. Хриков. – Київ : Знання, 2006. – 365 с.

Конаржевский Ю. А. О некоторых проблемах управления школой / Ю. А. Конаржевский // Советская педагогика. – 1985. – № 2. – С. 50–53.

Орлов А. А. Управление учебно-воспитательной работой в общеобразовательной школе общества развитого социализма : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.01 / А. А. Орлов. – Москва, 1985. – 32 с.

Коротяев Б. И. Педагогика как совокупность педагогических теорий / Б. И. Коротяев. – Москва : Просвещение, 1986. – 208 с.

Пикельная В. С. Теоретические основы управления (школоведческий аспект) / В. С. Пикельная. – Москва : Высшая школа, 1990. – 175 с.

Бондарь В. И. Управленческая деятельность директора школы : дидактический аспект / В. И. Бондарь. – Киев : Радянська школа, 1987. – 160 с.

Хрыков Е. Н. Теория и практика внутришкольного управления / Е. Н. Хрыков. – Луганск, 1997. – 118 с.

Щоголєва Л. Стратегічне управління освітнім закладом як соціальною системою [Електронний ресурс] / Л. Щоголєва, В. Вознюк // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_2_70.

Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ. Л. И. Евенко. – Москва : Дело, 1997. – 704 с.

Вознюк Т. Г. Менеджмент навчально-виховного процесу : навч.-метод. посібник [для керівників структур. ланок вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації] / Т. Г. Вознюк. – Київ : Здоров’я, 2002. – 127 с.