ОСОБИСТІСНА КОНФЛІКТНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ, РІЗНОВИДИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Євгенівна Герасімова
Інна Володимирівна Герасимова

Анотація

Розглянуто підходи до вивчення особистісної конфліктності в сучасній і зарубіжній психології. Проаналізовано показники особистісної конфліктності в когнітивній, емоційній і поведінковій сферах. Виділено основні структури внутрішнього світу особистості, що вступають у конфлікт. Залежно від того, які сторони внутрішнього світу особистості вступають у внутрішню конфліктність, зазначені основні різновиди особистісної конфліктності. Акцентовано на тому, що розроблення даної проблеми також спричинено вимогами практики, що спрямована як на супровід і корекцію поведінки осіб, які виявляють схильність до конфліктності у процесі спілкування, у тому числі професійного, міжособистісної взаємодії, так і на розвиток саморегуляції конфліктності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Герасімова, Н. Є., & Герасимова, І. В. (2018). ОСОБИСТІСНА КОНФЛІКТНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ, РІЗНОВИДИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2104
Розділ
Статті
Біографії авторів

Наталія Євгенівна Герасімова, ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології

Інна Володимирівна Герасимова, ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології, транзактний аналітик

Посилання

Анцупов А. Я. Конфликтология : теория, история, библиография / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – Москва : Дом Советов, 1996. – 143 с.

Ассаджолли Р. Психосинтез : теория и практика / Р. Ассаджолли. – Москва : RELF-book,1994. – 197 с.

Василюк Ф. В. Психология переживания / Ф. В. Василюк. – Москва : Изд-во МГУ, 1984. – 78 с.

Герасімова Н. Є. Сучасні погляди на проблему дослідження внутрішньоособистісного конфлікту / Н. Є. Герасімова // Психологія : зб. наук. пр. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С. 63–68.

Герасимова І. В. Психологічний аналіз факторів, що негативно впливають на формування особистості студента ВНЗ / I. В. Герасимова // Психологія : зб. наук. пр. – Київ, 2002. – Вип. 15. – С. 329–336.

Зейгарник Б. В. Теория личности К. Левина / Б. В. Зейгарник. – Москва : изд-во МГУ, 1977. – 138 с.

Лурия А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия. – Ростов на Дону, 1998. – 192 с.

Мерлин В. С. Проблемы экспериментальной психологии личности / В. С. Мерлин // Уч. зап. Пермск. пед. ун-та. – Т. 77. – Пермь, 1970. – С. 103–164.

Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – Москва : Прогресс, 1990. – 163 с.

Холл К. С. Теории личности / К. С. Холл, Г. Линдсей. – Москва : КСП +, 1997. – 409 с.

Хорни К. Ваши внутренние конфликты / К. Хорни. – Санкт-Петербург : Лань, 1997. – 212 с.

Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение / В. П. Шейнов. – Минск : Амалфея, 1997. – 277 с.

Юнг К. Г. Архетип и символ / К. Г. Юнг. – Москва : Ренесанс, 1991. – 137 с.

Maslow, A. H. (1966). The Psychology of Science. New York: Harper and Row

Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin

Freud, S. (1964). An outline of psycho-analysis. In Standard Edition. London: Hogarth Press