ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Семенівна Казачінер

Анотація

Розглянуто зміст післядипломної освіти як важливий чинник розвитку інклюзивної компетентності сучасного вчителя-філолога. Обґрунтовано необхідність включення інклюзивної компетентності вчителів мов і літератури до складу їхньої професійної компетентності в цілому. Запропоновано зміст інклюзивного складника післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін, зокрема іноземних мов. На рівні перспектив подальшого дослідження проблеми розвитку інклюзивної компетентності вчителів мов і літератури виокремлено роботу з розроблення інклюзивного складника модулів різних тем навчальної програми курсів підвищення кваліфікації вчителів цієї категорії.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Казачінер, О. С. (2018). ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2110
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Семенівна Казачінер, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики навчання мов і літератури

Посилання

Черкасова С. А. Проблемы психолого-педагогической готовности будущих педагогов-психологов к работе с детьми с проблемами в развитии : материалы V Всероссийской научно-практической конференции [«Психология образования : Психологическое обеспечение «Новой школы»]. – Москва, 2010. – С. 99–100.

Самарцева Е. Г. Профессиональная подготовка будущих педагогов дошкольного образования к осуществлению инклюзивного обучения / Е. Г. Самарцева // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2010. – № 1. – С. 329–332.

Сманцер А. П. Подготовка будущих учителей к работе с детьми в условиях инклюзивного образования на основе компетентностного подхода / А. П. Сманцер // Вестник Полоцкого университета. Серия Е. Педагогические науки. – 2010. – № 11. – С. 8–12.

Шумиловская Ю. В. Подготовка будущих учителей к преподаванию технологии лицам с ограниченными возможностями здоровья / Ю. В. Шумиловская // Школа будущего. – 2011. – № 6. – С. 51–57.

Миронова С. Ставлення студентів і педагогів до проблем інклюзивної освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку / С. Миронова, О. Завальнюк // Дефектологія. – 2011. – № 1. – С. 8–12.

Савчук Л. Компетентісний підхід у підвищенні кваліфікації педагогів до запровадження інклюзивної моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами / Л. Савчук // Нова пед. думка. – 2010. – № 1. – С. 98–101.

Тищенко Л. Формування гуманних взаємовідносин учителя та учнів в умовах інклюзивного навчання / Л.Тищенко // Нова педагогічна думка. – 2012. – № 2. – С. 161–164.

Прядко Л., Фурман О. Готовність педагога загальноосвітнього навчального закладу до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами як успішний фактор інклюзивного навчання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»]. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://roippo.org.ua/activities/research/ conferenc.php/376/.

Конопацька О. С. Розвиток системи підготовки педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до роботи в умовах інклюзії : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції, присвяченої 97-річчю від дня народження Василя Сухомлинського [«Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання»], (м. Кіровоград, 29–30.09 2015 р. / уклад. О. Е. Жосан. – Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2015. – С. 210–215.

Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – Kиїв : Самміт-Книга, 2009. – 272 с.