ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ УМІННЯ ДОЛАТИ СТРАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія Вікторівна Бобро

АнотаціяВизначено й проаналізовано основні педагогічні умови ефективного формування вміння долати страх у дітей старшого дошкільного віку. Здійснено аналіз наукових підходів щодо створення й ефективного впровадження кожної визначеної педагогічної умови. Розглянуто основні установки щодо забезпечення визначених умов формування вміння долати страх у дошкільників. Розкрито принципи, на яких педагогам доцільно будувати виховний процес із формування у старших дошкільників уміння долати страх.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бобро, Л. В. (2018). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ УМІННЯ ДОЛАТИ СТРАХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2101
Розділ
Статті
Біографія автора

Лілія Вікторівна Бобро, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

аспірантка кафедри педагогіки

Посилання

Кононко О. Л. Навчаємо старших дошкільників відрізняти реальні страхи від уявних / О. Л. Кононко // Вихователь-методист дошкільного закладу : Щомісячний спеціалізований журнал. – 2016. – № 7. – С. 25–35.

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Формы и методы работы со сказками / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. – Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 235 с.

Ковалевська А. О. Програма психологічної корекції страхів молодших школярів засобами образотворчої діяльності / А. О. Ковалевська // Психологія. – 2013. – № 10. – С. 188–189.

Жеребковський Б. М. Інструктивно-методичні рекомендації / Б. М. Жеребковський // Дитячий садок. – 2012. – № 4. – С. 26.

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 6–19.

Лохвицька Л. Формування основ безпечної поведінки в дітей дошкільного віку (на матеріалі використання польської народної літератури) / Л. Лохвицька // Гуманітарний вісник (Педагогіка). – 2011. – № 23. – С. 134–138.

Михальська С. А. Вплив сім’ї на формування особистості дитини / С. А. Михальська // Вісник № 121. – Том ІІ. – 2014. – С. 24.

Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.

Киричук Т. В. Особистісно орієнтований підхід до дитини в освітньому просторі ДНЗ / Т. В. Киричук // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 4 (44). – С. 30.

Бондар С. П. Гуманізація процесу навчання в школі : навчальний посібник / за ред. С. П. Бондар. – 2 вид., доповн. – Київ : Стилос, 2001. – 256 с.