ПРИРОДА ЯК ЗАСІБ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ганна Олексіївна Корінна

Анотація

Розглянуто актуальну проблему екологічного виховання дітей дошкільного віку і значення природи у формуванні їхньої особистості. Автором теоретично проаналізовано наукову літературу, визначено місце і роль природи в екологічному вихованні дітей, основні завдання у формуванні їхньої екологічної культури. Розкрито педагогічні умови екологічного виховання дітей і психологічні аспекти ціннісного ставлення до природи.

Акцентовано увагу на тому, що природа є не лише джерелом знань дітей дошкільного віку, а також радісних переживань, які дитина запам’ятовує на все життя. З’ясовано основне завдання екологічного виховання: накопичення екологічних знань, пробудження інтересу і любові до природи, прагнення берегти, примножувати її, формувати вміння і навички діяльності у природі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Корінна, Г. О. (2018). ПРИРОДА ЯК ЗАСІБ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2113
Розділ
Статті
Біографія автора

Ганна Олексіївна Корінна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини

Посилання

Бєлєнька Г. В. Експериментально-дослідницька діяльність дітей у природі як технологія пізнавального розвитку [Електронний ресурс] / Г. В. Бєлєнька. – Режим доступу :

http://elibrary.kubg.edu.ua/926/1/G_Belenky_%20PTMPE_11_48__PED_PI.pd

Гладюк Т. Ідеї формування екологічної культури молодших школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Т. Гладюк // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка : Педагогіка. – 2002. – № 5. – С. 59–62.

Іщенко Л. В. Екологічне виховання старших дошкільників та молодших школярів в НВК «Школа-дитячий садок» [Електронний ресурс] / Л. В. Іщенко. – Режим доступу :

http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/20/visnuk_24pdf

Нестеренко В. В. Екологічне виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема [Електронний ресурс] / В. В. Нестеренко, О. М. Лятамбур. – Режим доступу : http://sandavak.narod.ru/stud_stat/lyatambur.pdf.

Пєвіцина Т. О. Діяльність дошкільного навчального закладу та сім’ї з екологічного виховання дітей / Т. О. Пєвіцина // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 2 (42). – С. 87−94.

Плохій З. П. Виховання екологічної культури дошкільників : метод. посіб. / З. П. Плохій. – Київ : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2002. – 173 с.

Пономарева Л. И. Ознакомление с природой как основа эколого-эстетического воспитания детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] / Л. И. Пономарева, О. В. Барабаш. – Режим доступа : http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2014/2014-4-20.pdf.

Рогальська-Яблонська І. П. Соціалізація та виховання особистості в дошкільному дитинстві : теоретичні аспекти та методичний супровід : монографія / наук. ред. І. П. Рогальська-Яблонська ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 334 с.

Світ дитинства : комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів / упоряд. О. М. Байєр, Л. В. Батліна, А. М. Богуш та ін. ; наук. керівник акад. А. М. Богуш ; за заг. ред. Л. В. Батліної. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 200 с.

Соколовська О. С. Екологічне виховання старших дошкільників у системі підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів / О. С. Соколовська [Електронний ресурс]. − Режим доступу :

http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_51/49.pdf.

Яришева Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою : навч. посіб. / Н. Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 1993. – 255 с.