ПРОГРАМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олексій Олексійович Іванюта

Анотація

Представлено результати проектування педагогічного експерименту щодо оцінювання рівня навчальних досягнень майбутніх землевпорядників. Висвітлено основні етапи експериментального дослідження та його діагностичний інструментарій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Іванюта, О. О. (2018). ПРОГРАМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ МАЙБУТНІХ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2109
Розділ
Статті
Біографія автора

Олексій Олексійович Іванюта, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри педагогіки

Посилання

Беспалько В. П. Мониторинг качества обучения как средство управления образованием / В. П. Беспалько // Мир образования.  Москва, 1996.  № 2.  С. 3136.

Бєлєнька Г. В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу : [монографія] / Г. В. Бєлєнька. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 320 с.

Виноградов А. Ю. Педагогический мониторинг развития профессионального лицея : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Александр Юрьевич Виноградов. – Магнитогорск, 2002. – 157 c.

Кальней В. А. Технология мониторинга качества обучения в системе «учитель-ученик» : методическое пособие [для учителя] / В. А. Кальней, С. Е. Шишов. – Москва : Педагогическое общество России, 1999. – 86 с.

Кукуев А. И. Педагогический мониторинг личностно-ориентированного образовательного процесса : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Александр Иванович Кукуев. – Ростов-на-Дону, 2001. – 329 с.

Макуха И. А. Педагогический мониторинг как фактор повышения качества успеваемости студентов учреждений среднего профессионального образования : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Инна Александровна Макуха. – Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2005. – 186 с.

Сергеєва Л. М. Моніторинг фахового успіху випускників професійних навчальних закладів / Л. М. Сергеєва, Г. Г. Русанов, І. В. Ілько ; за ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Сергеєвої. – Київ : ТОВ «Етіс Плюс», 2008. – 96 с.

Романишина Л. М. Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів педагогічних університетів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу : автореф. … д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Л. М. Романишина. – Київ, 1998. – 39 с.

Чемерис О. А. Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ольга Анатоліївна Чемерис ; Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2007. – 249 с.

Якунин В. А. Педагогическая психология / В. А. Якунин. – Санкт-Петербург : Питер, 1998. – 343 с.