ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТУДЕНТІВ (УЧНІВ) ІЗ ПРИКЛАДНИМИ АСПЕКТАМИ ТЕОРІЇ ПОРІВНЯНЬ У КІЛЬЦІ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Анатоліївна АКУЛЕНКО
Юрій Юрійович ЛЕЩЕНКО

Анотація

У статті розкрито способи з’ясування зі студентами (учнями) окремих прикладних аспектів теорії порівнянь у кільці цілих чисел, зокрема розглянуто формування поняття квадратного кореня за простим і складеним модулем, застосування способів розв’язування квадратних конгруенцій для дешифрування у системі Рабіна. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АКУЛЕНКО, І. А., & ЛЕЩЕНКО, Ю. Ю. (2018). ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТУДЕНТІВ (УЧНІВ) ІЗ ПРИКЛАДНИМИ АСПЕКТАМИ ТЕОРІЇ ПОРІВНЯНЬ У КІЛЬЦІ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3030
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ірина Анатоліївна АКУЛЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук,

професор кафедри алгебри і математичного аналізу

Юрій Юрійович ЛЕЩЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат фізико-математичних наук,

доцент кафедри алгебри і математичного аналізу

Посилання

Акуленко І.А. Основи криптології. Матеріали для міжпредметного (математика та інформатика) курсу за вибором для учнів основної школи : навчально-методичний посібник / І. А. Акуленко, Н. О. Красношлик, Ю. Ю. Лещенко. – Черкаси, 2016. – 228 с.

Кляцька Л. М. Алгебра і теорія чисел : навч.-метод. пос. / Л. М. Кляцька, І. А. Акуленко, І. В. Ус. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 70 с.

Акуленко І. А. Роль задач практичного змісту при вивченні курсу «Алгебра і теорія чисел» / І. А. Акуленко // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2007. – Вип. 101. – С. 136–140.

Акуленко І. А. Формування пізнавальних інтересів учнів при вивченні спеціальних чисел / І. А. Акуленко, М. О. Завадська // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. – 2007. – Вип. 111. – С. 3–7.

Акуленко І.А. Шифр Віженера та модульна арифметика у навчанні математики на поглибленому рівні / І. А. Акуленко, Н. О. Красношлик, Ю. Ю. Лещенко // Математика в рідній школі. – 2017. – № 1. – с. 20-25.

Акуленко І.А. Вивчення комбінації шифрів у курсі за вибором «Основи криптології» / І. А. Акуленко, Н. О. Красношлик, Ю. Ю. Лещенко // Математика в рідній школі. – 2015. – № 11. – C. 32-37.

Акуленко І.А. Інноваційні форми організації занять у позаурочній роботі з математики (на прикладі курсу за вибором «Основи криптології») / І. А. Акуленко, Н. О. Красношлик, Ю. Ю. Лещенко // Математика в рідній школі. – 2015. – № 12. – C. 26-31.

Вербіцький О. В. Вступ до криптології / О. В. Вербіцький. – М. : ВНТЛ, 1998. – 249 с.

Захарченко М. В. Асиметричні методи шифрування в телекомунікаціях : навч. посіб. / М. В. Захарченко, О. В. Онацький, Л. Г. Йона, Т. М. Шинкарчук. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 184 с.

Криптографическое кодирование: методы и средства реализации : монография / В. Н. Рудницкий, С. В. Пивнева, В. Г. Бабенко, И. В. Миронец и др. – Тольят. гос. ун-т. – Тольятти, 2013. – 196 с.

Математичні основи криптографії : конспект лекцій / укладачі: В. А. Фільштінський, А. В. Бережний. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 138 с.

Харин Ю. С. Математические основы криптологии : учеб. пос. / Ю.С.Харин, В.И. Берник, Г. В. Матвеев. – Мн. : БГУ, 1999. – 319 с.