СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У GOOGLE FORMS

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Вадимівна ЮСТИК

Анотація

На основі аналізу джерел проблеми створення тестів для фізико-математичних та технічних спеціальностей у статті визначено проблему створення електронних тестів для фізико-математичних та технічних спеціальностей, та запропоновано алгоритм формування тестових завдань у середовищі Google Forms for Education з використанням надбудов. Обґрунтовано основні компоненти проблеми та структурні зв’язки між ними.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЮСТИК, І. В. (2018). СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У GOOGLE FORMS. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3064
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Вадимівна ЮСТИК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

молодший науковий співробітник кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Посилання

Sharma Akshat. 6 ways Quizzes in Google Forms are getting smarter. [Electronic recourse]. – Accessed mode : https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/6-ways-quizzes-google-forms-are-getting-smarter/

How to use Google Forms. [Electronic recourse]. – Accessed mode : https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Matthew Guay. Google Forms Guide: Everything You Need to Make Great Forms for Free. Incentives. [Electronic recourse]. – Accessed mode : https://zapier.com/learn/google-sheets/how-to-use-google-forms/

Антоненков Є. Сім платформ для створення тестів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/method/technol/45747/

Бахрушин В.Е., Игнахина М.А., Шумада Р.Я. Эмпирические функции распределения результатов тестирования // Збірник праць III Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти» / Ред. В. Гриценко. – Київ: МННЦ ІТС, 2008. – С. 79–84.

Гущина Н. Знайомимось: Google Форми для створення тесту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.air-edu.com.ua/znayomimos-google-formi-dlya-stvorennya-testu/

Косяк О. В. Форма контролю Google-таблиці та Google-форми. Сервіси для створення тестів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/forma-kontrolu-google-tablici-ta-google-formi-servisi-dla-stvorenna-testiv-4686.html

Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах / Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №7. – Київ, 2007. – С. 18–19.

Литвиненко О. В. Використання тестових технологій на основі Google Форм. [Електронний ресурс]. – Режим доступум : http://timso.koippo.kr.ua/hmura9/vykorystannya-testovyh-tehnolohij-na-osnovi-google-form/

Слободяник О. В. Використання Google сервісів для контролю самостійної роботи учнів // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. − Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. − Вип. 6. – Ч.2. – С. 28–34.