ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З УРАХУВАННЯМ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ УЧНЯ ЗП(ПТ)О

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дар’я Сергіївна ТІНЬКОВА

Анотація

У статті досліджено особливості застосування активних методів навчання на уроках математики з урахуванням типів темпераменту учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТІНЬКОВА, Д. С. (2018). ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ З УРАХУВАННЯМ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ УЧНЯ ЗП(ПТ)О. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3068
Розділ
Статті
Біографія автора

Дар’я Сергіївна ТІНЬКОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірантка кафедри математики та методики навчання математики

Посилання

Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект / Ю. К. Бабанский.– М. : Педагогика, 1977. – 96 с

Васянович Г. П. Основи психології : навчальний посібник / Григорій Петрович Васянович– К. : Педагогічна думка , 2012. – 114 с.

Ковчин Н.А. Рівнева диференціація за здібностями учнів старших класів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/17_SSN_2007/Pedagogica/22452.doc.htm

Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: підручник / В. А Козаков : у 2 ч. – Ч. 1. Психологія суб’єкта діяльності. – К. : КНЕУ, 2000.– 243 с

Мегедь В.В, Овчаров А.А. Характеры и отношения / В. Мегедь, А. Овчаров – М.: 2002, Армада-пресс. – 704 с.

Мегедь В.В. Психофизические аспекты типа личности [Текст] / В. Мегедь // Соционика, ментология и психология личности. – М.: МИС. – 2002. – №2. – С. 28-34.

Опитувальник Г. Айзенка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://testometrika.com/personality-and-temper/questionnaire-eysenck-pen/

Сікорський П. І. Теорія і методика диференційованого навчання в середніх загальноосвітніх і професійних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Петро Іванович Сікорський ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2001. – 39 с.

Словник української мови: в 11 томах. — Том 2, 1971. — Стор. 289.

Тарасенкова Н. А. Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях лекционно-практической системы обучения математике в школе: дис. ... канд. пед. н. : 13.00.02 / Тарасенкова Нина Анатольевна. – Киев, 1991. – 211 с.

Ткаченко О. С. Практичні та лабораторні роботи на уроках математики / О. С. Ткаченко. – Покровськ, 2013. – 56 с.

Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Э. Унт. – М., 1990. – 192 с.