ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дарина Сергіївна ДЕНИСЮК

Анотація

У статті на основі аналізу компетентнісного підходу професійної діяльності майбутніх вчителів математики розглянуто можливості та основні переваги використання хмарних технологій під час навчання математики. Запропоновано сервіси, які доцільно використовувати учасникам освітнього процесу на уроках математики та в позакласній діяльності.  Проілюстровано можливості та перспективи впровадження хмарних технологій в процес навчання математики в основній школі на прикладі сервісу Google.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЕНИСЮК, Д. С. (2018). ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3070
Розділ
Статті
Біографія автора

Дарина Сергіївна ДЕНИСЮК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

магістрант навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій

Посилання

Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В. П. Беспалько. – М. : Ин-т развития проф. образования, 2005. – 336 с.

Биков В. Ю. Технології хмарних обчислень – провідні інформаційні технології подальшого розвитку інформатизації системи освіти України / В. Ю. Биков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2011. – № 6. – С. 3–11.

Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерности и методы : [учеб.-метод. пособ.] / С. И. Архангельский. – М. : Высшая школа. 1980. – 368 с.

Архіпова Т. Л. Використання «хмарних обчислень» у вищій школі / Т.Л. Архіпова, Т.В. Зайцева // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – № 17. – С. 99 – 108.

Биков В. Ю. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : монографія / [В. В. Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова – К. : Педагогічна думка, 2010. – 160 с.

Таровик О. І. Хмарні технології у навчально-виховному процесі. Методичний посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/fq2PHA

Гуревич Р. С. Самостійна робота майбутніх учителів математики : використання засобів мультимедіа / Р. С. Гуревич, О. Л. Коношевський; за ред. проф. Р. С. Гуревича : [монографія]. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2010. – 232 с.

Сейдаметова З. С. Облачные технологии в образовании / З. С. Сейдаметова, Э. И. Аблялимова, Л. М. Меджитова,С. Н. Сейтвелиева, В. А. Темненко – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2012. – 204 с.

Сейдаметова З. С. Облачные сервисы в образовании / З. С. Сейдаметова, С.Н. Сейтвелиева // Информационные технологии в образовании. – Херсон : ХНУ, 2011. – № 9. – С. 105–111.