ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анжела Андріївна ХУДЯКОВА

Анотація

У статті наведено аналіз поглядів дослідників з проблеми формування моральної відповідальності учнівської молоді в сучасних умовах. Зроблено спробу виділити основні вікові особливості дітей старшого шкільного віку. Визначено, що в цьому віці дітям притаманний суперечливий характер. Виявлено, що в старшому шкільному віці основним новоутворенням особистості є самосвідомість. Особливу увагу приділено психологічним особливостям та основним чинникам формування моральної відповідальності саме в старшому шкільному віці. Обґрунтовано думку про те, що в процесі формування моральної відповідальності учнівської молоді необхідно враховувати вікові особливості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ХУДЯКОВА, А. А. (2018). ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3072
Розділ
Статті
Біографія автора

Анжела Андріївна ХУДЯКОВА, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

аспірант кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти

Посилання

Сартр Ж.-П. Человек в осаде : Избр. произведений / Ж.-П. Сартр. – М. :Вагриус, 2006. – 540 с.

Юрій М. Ф. Етика : Підручник / М. Ф. Юрій. – К : Дакор, 2006. – 320 с.

Балл Г. О. Феномен вибору в контексті соціальної поведінки // Соц. психологія. – 2005. – № 1 (9). – С. 13.

Мануйлов Є. М. Проблема відповідальності особистості в контексті моралі / Є. М. Мануйлов // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2014. – № 1 (20) – С. 29-34.

Плівачук К. В. Духовно-моральне виховання учнівської молоді як умова ціннісного становлення особистості / К. В. Плівачук // Народна освіта – електронне фахове видання.2016.https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3941

Клепіков О. І. Основи творчості особи / О. І. Клепіков. – К. : Вища шк., 1996. – 295 с.

Кендзьор П. І. Полікультурне виховання учнів у системі діяльностізагальноосвітнього навчального закладу : дис. ...доктора педагогічних наук :13.00.07 / П. І. Кендзьор.– Київ, 2017.– 402 с.

Гиппенрейтер Ю. Б. Большая книга общения с ребенком / Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : Издательство АСТ, 2016. – 496 с.

Павелків Р. В. Феноменологія морального розвитку особистості : детермінація, механізми, генезис : Монографія / Р. В. Павелків. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 368 с.

Карпович Т. Н. Социальный интеллект и пути его развития у учащихся юношеского возраста / Т. Н. Карпович // Психология.– 2002. – №3. – С. 78-85

Сухомлинский В. А. Рождение гражданина / В. А. Сухомлинский. – М. : Концептуал, 2016. – 346 с.

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры, или Вы сказали «здравствуйте», что дальше? / Э. Берн. – Екатеринбург : ЛИТУР, 2004. – 576 с.

Орлов А. Характерні особливості формування самостійності та відповідальності у дітей на різних вікових етапах розвитку / А. Орлов, Є. Орлова // Рідна школа .– 2005. – №6.– С. 66-68

Моросанова В. И. Саморегуляция и самосознание субъекта / В. И. Моросанова // Психологический журнал. – 2008.– № 1. – С. 14- 22.

Селиванов В. И. Волевая регуляция активности личности / В. И. Селиванов // Психол. журн. – 1982. – Т. 3. – №4. – С. 14-25.