МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Григорівна Голя

Анотація

Стаття присвячена дослідженню змісту творчого потенціалу керівників закладів професійної освіти та завдань з його розвитку в системі післядипломної педагогічної освіти. Уточнено поняття «творчий потенціал» в контексті діяльності керівників закладів професійної освіти, обґрунтовано модель розвитку творчого потенціалу керівників в системі післядипломної педагогічної освіти. Представлені результати дослідження творчого потенціалу керівників закладів професійної освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Голя, Н. Г. (2019). МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10-11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3185
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Григорівна Голя, Хмельницьке вище професійне училище №4

заступник директора з навчально-виробничої роботи

Посилання

Кривильова О.А. Підготовка майбутніх учителів до творчої діяльності : монографія / О.А.Кривильова. - Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. - 200 с.

Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. - М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. - 490 с.

Дмитрієва С. М. Методи дослідження творчих здібностей школярів : посібник- практикум / С. М. Дмитрієва, Н. В. Гаврилова.-Житомир,2002.-40с.

Зиверт Х. Ваш коэффициент интеллекта: тесты / Х. Зиверт. - 2-е изд. : пер. с нем. - М. : АО «Интерэкспорт», 1999. - 143 с.

Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методики её диагностики / А. В. Карпов // Психологический журнал. - 2003. - Т. 24. - № 5. - С. 45-57.

Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні // Матеріали Всеукр. з’їзду працівників освіти. - К.: ЦШПО, 2001. - С.7.

Клепко С. Ф. Наукова робота і управління знаннями : навч. посіб. / С. Ф. Клепко. - Полтава : ПОШПО, 2005. - 201 с.

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / [за ред. О.

І. Пометун ; авт. О. І. Пометун, Л. В. Пироженко]. - К. : Вид-во А.С.К., 2004. - 192 с.

Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. - 2-ге вид., перероб., доп. - К. : Академвидав, 2007. - 616 с. - (Альма-матер).

Хуторской А. В. Современная дидактика : учебник для вузов / А.В.Хуторской. - СПб. : Питер, 2001. - 544 с. - (Серия «Учебник нового века»).

Луніна В.Ю. Розвиток творчого потенціалу вчителя в умовах центру освітніх інновацій інституту післядипломної педагогічної освіти : дис^канд. пед. наук : 13.00.04 / Луніна Вікторія Юріївна ; Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. - Київ, 2016. - 336 с.

Мартишина Н. В. Становление и развитие творческого потенциала педагога в системе непрерывного педагогического образования : дисс. ^ д-ра пед. наук : 13.00.01 / Мартишина Нина Васильевна ; Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина. - Рязань, 2009. - 168 с.