Напрям «Теорія та історія педагогіки»

Published: 2019-04-15

РУХОВА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ОСНОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Олеся Олександрівна Ляховець, Андрій Олександрович Мельник