РУХОВА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ОСНОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олеся Олександрівна Ляховець
Андрій Олександрович Мельник

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного життя - вихованню здорового способу життя у дітей дошкільного віку. Як відомо рухова активність є невід ’ємною складовою здорового способу життя, що визначається й зумовлюється сукупністю рухової діяльності людини в побуті, у процесі навчання, праці, під час дозвілля і відпочинку. У контексті даного питання вагомим є те, що існує значна кількість наукових і методичних праць, у яких проблема формування здорового способу життя розглядається сучасними дослідниками, але не дивлячись на це, питання виховання здорового способу життя у дітей дошкільного віку залишається досить актуальним.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ляховець, О. О., & Мельник, А. О. (2019). РУХОВА АКТИВНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ОСНОВА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10-11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3190
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олеся Олександрівна Ляховець, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти

Андрій Олександрович Мельник, Черкаська обласна федерація Годзю-рю карате Джундокан

президент спортивного клубу «Будокан»

Посилання

Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: підручник / Тамара Поніманська. - 3- тє вид., випр. - К.: «Академвидав», 2015. - 448 с.

Васьков Ю. В. Сучасні педагогічні інновації на уроках фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах Слобожанський науково-спортивний вісник: науково - теоретичний журнал. 2010. № 3. С. 142 - 145.

Єрмолова В. М. Навчаємо граючись: методичний посібник, для вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів / В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова, В. В. Дерев’янко. - Київ : Літера ЛТД, 2012. - 208 с.

Черненко В. Шлях до здоров’я. / В. Черненко. - Сміла : Блискавиця, 2010. - 96 с.

Эльконин Д. Б. Психология игры. / Д. Б. Эльконин - М., 1978. - 320 с.

Неділько В. П. Стан фізичного здоров’я дітей дошкільного віку та шляхи його підвищення, Перинатология и педиатрия. 2009, № 2, С. 72 - 74.

Дитина : програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / Г. В. Бєлєнька та. ін. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. - 492 с.

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Науковий керівник : А. М. Богуш, ; Богуш А.М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В. та інш. // Вихователь-методист дошкільного закладу : спецвипуск. - 2012. - С. 4-30.

Никитин Б. П. Ступеньки творчества, или развивающие игры / Б.Б. Никитин. - М. : Просвещение, 1991. - 160 с.