ГОТОВНІСТЬ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ганна Олексіївна Корінна

Анотація

У статті узагальнені теоретичні положення щодо сутності поняття «готовність», «сім’я», «готовність до сімейного життя» як важливих компонентів готовності вихованців закладів інтернатного типу до сімейного життя. Визначені та проаналізовані фактори, які впливають на готовність молоді до сімейного життя. Охарактеризовані особливості формування підготовки дітей в умовах закладу інтернатного типу до сімейного життя. На основі проаналізованих понять у статті подано авторське визначення поняття «готовність вихованців інтернатного типу до сімейного життя».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Корінна, Г. О. (2019). ГОТОВНІСТЬ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10-11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3188
Розділ
Статті
Біографія автора

Ганна Олексіївна Корінна, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

Посилання

Брызгалова С. И. Формирование в вузе готовности учителя к педагогическому исследованию: теория и практика / С. И. Брызгалова. - Калининград, 2004. - 312 с.

Волченкова Е. В. Готовность личности к семейной жизни: теоретикометодологические

подходы / Е. В. Волченкова. // Отраслевая социология. - 2010. - С. 101-104.

Зритнева Е. И. Формирование готовности старшеклассников к браку и семейной жизни : дис. ^канд. пед. наук : 13.00.01 / Елена Игоревна Зритнева . - Ставрополь, 2000. - 212 с.

Кізь О. Б. Формування психологічної готовності вихованців інтернатних закладів до створення сім’ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.07 / Кізь Ольга Богданівна - Київ, 2003. - 27 с.

Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи: монографія / Т. В. Кравченко. - К.: Фенікс, 2009. - 416 с.

Лозицька Т. Ю. Сутність готовності майбутніх учителів до використання медіа у професійній діяльності [Електронний ресурс] / Т. Ю. Лозицька - Режим доступу до ресурсу: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN13/11ltyupd.pdf.

Максименко C. Д. Психологія в соціологічній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури: навчальний посібник / C. Д. Максименко. - К.: Наукова думка, 1999. - 216 с.

Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві : навч.-метод. посібник / [Л. В. Канішевська, Л. В. Кузьменко, С. О. Свириденко та ін.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 336 с.

Українознавство : посібник / уклад.: В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. - К. : Зодіак. - ЕКО, 1994. - 399 с.

Хархан Г. Д. Підготовка дітей-сиріт в умовах інтернатного закладу до сімейного життя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / Хархан Галина Дмитрівна - Луганськ, 2011. - 22 с.

Шевченко Я. М. Проблеми правового регулювання сімейних відносин / Я. М. Шевченко. - Українське право. - 1998. - С. 121-130.

Ярыгина Н. Ю. Мотивационно-смысловая готовность к семейной жизни : дис. ^канд. псих. наук : 19.00.13 / Ярыгина Наталья Юрьевна - Москва, 2007. - 139 с.