ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ У КОНТЕСТІ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вадим Володимирович Ткаченко

Анотація

Аналізуються проблеми охорони праці в Україні. Підкреслюється багатогранність феномену охорони праці, представлені економічні та соціальні аспекти поліпшення умов охорони праці, висвітлюються основні проблеми стану охорони праці та визначаються шляхи покращення підготовки майбутніх фахівців охорони праці в сучасних умовах.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ткаченко, В. В. (2019). ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ У КОНТЕСТІ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10-11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3198
Розділ
Статті
Біографія автора

Вадим Володимирович Ткаченко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Посилання

Романів Л. В., перспективи. URL:

http://ird.gov.ua/sep/sep20144(108)/sep20144( 108)_222_RomanivLV,BabukhIB.pdf

Закону України «Про охорону праці». URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

Зацарний В.В. Підготовка фахівців у галузі охорони праці в Україні. URL: file:///C:/Users/hp/Downloads/vhad_2012_59_7%20(1).pdf

КОНЦЕПЦІЯ реформування системи управління охороною праці в Україні. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c1/286e395c1286e39925f886438402.do

Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо кваліфікаційним рівнем спеціаліста та магістра: постанова КМУ від 27.08.2010 р. №787. URL: http: // www.osvita.org.ua

КОНЦЕПЦІЯ реформування системи управління охороною праці в Україні. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5c1/286/e39/5c1286e39925f886438402.do

Конституція України Із змінами, внесеними Законами України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI, від 19 вересня 2013 року N 586-VII, від 21 лютого 2014 року N 742-VII, від 2 червня 2016 року N 1401-VIII. URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution

Слободянюк Ю.Ю., Крот Р.В. Сучасний стан охорони праці в Україні. URL: file:///C:/Users/hp/Downloads/znpvnutn_2014_1_9.pdf