МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ КАЗКИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Володимирівна Дубровіна
Наталя Сергіївна Голованенко

Анотація

У статті проаналізовано аспекти розвитку творчого потенціалу старших дошкільників засобами морально-етичних казок В. Сухомлинського. З’ясовано, що використання казок В. О. Сухомлинського у роботі з дошкільниками є ефективною методикою особистісного розвитку дитини.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дубровіна, І. В., & Голованенко, Н. С. (2019). МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ КАЗКИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10-11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3186
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ірина Володимирівна Дубровіна, Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної творчості

Наталя Сергіївна Голованенко, Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова

магістрант освітньої програми «Дорадництво» кафедри педагогічної творчості

Посилання

Арнаудов М. Психология литературного творчества / Михайло Арнаудов. - М.: Прогрес, 2007. - 654 с.

Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологическую сказку / И.В. Вачков. - М.: Ось - 89, 2001. - 144 с.

Коченгіна М.В. Використання художньої літератури для дітей у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу: наук.-методич. посіб. / М.В. Коченгіна. - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012. - 180 с.

Василевська О.І. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу / О.І.Василевська // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. - Серія 12: Психологічні науки. - 2012. - Вип. 39. - С. 30 - 36.

Ілляш І.І. Роль казки у вихованні та навчанні дітей в позашкільному навчальному закладі / І.І. Ілляш // Матеріали наукових праць «Підготовка педагога XXI століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського». - Переяслав-Хмельницький, 2018. - С. 39 - 43.

Дубровіна І.В. Самоосвітня діяльність учителя як особистості та фахівця : діалог з В.Сухомлинським / І.В. Дубровіна // Матеріали наукових праць «Підготовка педагога XXI століттякрізь призму ідей Василя Сухомлинського - Переяслав-Хмельницький»,2018. - C. 32 - 35.

Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну / Василий Александрович Сухомлинский. - К. : Рад. шк., 1987. - 544 с.

Поніманська Т. М. Моральність має бути свідомою/ Т.М. Поніманська // Дошкільне виховання. - 2013. - № 8. - С. 35.

Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: 2-ге вид.: навч. пос. / Т.В. Дуткевич. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.

Погосова Н.М. Погружение в сказку: коррекционно-развивающая программа для детей / Надежда Михайловна Погосова. - Спб.: Речь, 2006. - 208 с.