ЗМІСТОВО-СТРУКТУРОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАТИВНІ УМІННЯ»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина Олександрівна Ткаченко

Анотація

У статті на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розглянуто змістово- структурові аспекти поняття «комунікативні уміння» та «комунікація», класифікації комунікативних умінь та визначено види комунікативних умінь.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ткаченко, К. О. (2019). ЗМІСТОВО-СТРУКТУРОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАТИВНІ УМІННЯ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10-11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3199
Розділ
Статті
Біографія автора

Катерина Олександрівна Ткаченко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти

Посилання

Іванова О.В. Комунікативні вміння студентів на заняттях із англійської мови професійного спрямування. URL: http://joumals.uran.ua/apppfo/artide/view/55121/5135

Иванов В.Ф. Аспекты массовой комуникации. - К.: ЦВП. - 2009. - Ч.1: Информация и комуникация. - С. 104-105.

Столяренко Л.Д. Психология управления: учебное пособие / Л.Д.Столяренко. - Изд. 4е. - Ростов над.: Феникс, 2007. - 507с.

Философский словарь / Под ред. И.Т.Фролова. - 5-е изд. - М.:Политиздат, 1987. - 590 с.

Безклубенко С.Д. Теорія культури: Навч. посібник. - К., 2002. - 323 с.

Курбан О.В. Соціальна комунікація в системі сучасного наукового знання / О.В. Курбан // Інформаційне суспільство.- 2009.- №10.- С.64-66 7.

Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія та методологія / Н. П. Волкова. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2006. - 86 с.

Тюрдьо О.І., Лосєв М. Комунікативні уміння - запорука успіху у професійній діяльності. URL: http://rusnauka.com/ong/pedagogica/3_tjurd_o.doc.htm