КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Інна Петрівна Рогальська-Яблонська
Надія Василівна Рогальська

Анотація

У статті порушено проблему обгрунтування компетентнісного підходу як методологічної основи формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку. Здійснено спробу розроблення нових науково-методичних аспектів професійної діяльності фахівців дошкільної освіти з урахуванням особливостей сучасної соціально-економічної та соціально- культурної ситуації загалом, психологічних особливостей сучасних дітей та специфіки формування їхньої здоров’язбережувальної компетентності, зокрема.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Рогальська-Яблонська, І. П., & Рогальська, Н. В. (2019). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (10-11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3194
Розділ
Статті
Біографії авторів

Інна Петрівна Рогальська-Яблонська, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Надія Василівна Рогальська, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти

Посилання

Андреев А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философскометодологического анализа /А.Л. Андреев //Педагогика. - 2005. - № 4. - С. 19-27.

Андрющенко Т. К. Теоретико-методичні засади формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку: дис. ... д-ра пед. наук / Т. К. Андрющенко. - Одеса, 2014. - 503 с.3. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Науковий керівник А. М. Багуш. - К., 2012. - 26 с.

Богуш А. М. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. -Одеса: Маяк, 1999. - 88 с.

Иванова Е.О. Содержание образования: культурологический подход / И.В. Шалыгина, И.М. Осмоловская, Е.О. Иванова // Педагогика. - 2005. - № 1. - С. 13-19.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: «К.І.С.», 2004. -112 с.

Національна програма «Діти України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cginreg.

Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевмч. - Мн.: Совр.слово, 2005. - 720 с.

Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 20022011 роки. Постанова КМУ від 10 січня 2002 р. № 14 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1109 (1109-2011-п) від 20.10.2011).

Степанов Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания / Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. - М.: ТЦ Сфера, 2003. - 160 с.