СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Олександрівна Швидка

Анотація

У статті досліджується проблема розвитку мовленнєвої компетенції, що є основою підготовки дітей дошкільного віку до навчання грамоті. Автор звертає увагу на особливості мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку та визначає основні критерії цього процесу. У статті проаналізовані сучасні методи навчання дітей грамоти, зокрема: глобальний метод (Г. Доман), методика раннього й інтенсивного навчання грамоти (М. Зайцев), технологія імовірнісної освіти (О. Лобок) - та визначені умови їх застосування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Швидка, С. О. (2019). СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ ГРАМОТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10-11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3201
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Олександрівна Швидка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти

Посилання

Гавриш Н. В. Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві: автореф. дис. доктора пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Гавриш. - Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2002. - 42 с.

Вашуленко М. С. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М. С. Вашуленка. - Київ: Літера ЛТД, 2011. - 364 с.

Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” / О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. - Тернопіль: Мандрівець, 2012. - 264 с.

Сигеда П. І. Розмежування понять “мова” і “мовлення” у мовознавстві / П.І. Сигеда // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і

літературознавство: зб. наук. ст. - 2010. - Вип. ХХІІІ. - Ч.1. - С. 413-430.

Сисосєва С. Суспільство і особистість: гармонізація розвитку / С. Сисоєва // Рідна школа. - 2012. - № 12. - С. 8-12.

Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років: Монографія / А. М.Богуш. - Київ.: Видавничий Дім “Слово”, 2004. - 376 с.

Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник /А. М. Богуш, Н.В. Гавриш / За ред. А. М. Богуш. - Київ.: Вища школа, 2007. - 542 с.

Крутій К. Ґейдельберзький тест мовленнєвого розвитку (Heidelberger Sprachentwicklungs Test). - [Електронний реурс] // Сайт Катерини Крутій. - Режим доступу: http://ukrdeti. com/glavnaya/

Вознюк О. В. Нова парадигма розвитку мовлення та навчання читання дітей дошкільної та початкової ланок / О. В. Вознюк, Т. С. Гужанова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 4. - С. 46-50.

Меленець Л. І. Технології раннього навчання читання // Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ. - Київ. - Шкільний світ, 2010. - С. 82-101.

Приліпко О. Ф. Синергетичний підхід до аналізу деяких освітніх систем / О. Ф. Приліпко // [Електронний ресурс] / Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 44. - С. 228-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2013_44_41

Клименко А. А. Раннє навчання як психологічний чинник особистісного розвитку дитини / А. А. Клименко // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2016. - Вип. 1. - С. 30-34.

Ноздрова О. П. Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6 - 7-річного віку: : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 13.00.09 - теорія навчання / О.П. Ноздрова. - Харків, 2008 - 21с.