ТЕОГЕТИЧНІ ACПЕКТИ МОPAЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОCОБИCТОCТI ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Олександрівна Михальчук

Анотація

У статті моральне виховання дитини дошкільного віку схарактеризовано як цілеспрямована взаємодія дорослого й дитини з метою формування моральних почуттів і якостей, засвоєння моральних норм і правил, розвитку моральних мотивів і навичок поведінки. Акцентовано увагу на невідповідності між побудовою освітнього процесу в рамках реалізації вимог освітньої програми закладу дошкільної освіти з морального виховання і недостатньою методичною розробленістю проблеми формування основ морального виховання особистості дитини дошкільного віку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Михальчук, О. О. (2019). ТЕОГЕТИЧНІ ACПЕКТИ МОPAЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОCОБИCТОCТI ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10-11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3192
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Олександрівна Михальчук, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Посилання

Харитонова С. Безцінний порадник для батьків майбутніх школярів / С.Харитонова. - Київ : Шкільний світ, 2009. - 120 с.

Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку: 2-ге вид., доп. і перероб. [програма з духовно-морального виховання дошкільників; навчально- методичний посібник] / Укладачі: Скрипник В. В., Сучок В. Є.; за ред. В. М. Жуковського. - Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. - 184 с.

Лебеденко Т.А. Загальнолюдські цінності в духовному розвитку особистості / Т.А. Лебеденко // Виховна робота. - 2010. - № 10. - С. 44-47.

Лисенко Н. В. Педагогіка українського дошкілля : навчальний посібник : У 3 ч. Ч. 2 / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. - Київ : Видавничий дім «Слово», 2010. - 360 с.

Лохвицька Л. В. Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» / Л. В. Лохвицька. - Тернопіль : Мандрівець, 2014. - 24 с.

Павелків Р. В. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості у дитячому віці : [монограф.] / Р.В. Павелків. - Рівне : Волинські обереги, 2004. - 248 с.

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка. Практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., спеціальність «дошкільне виховання» / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. - Київ : Видавничий дім «Слово», 2004. - 352 с.

Чернега Н.С. Морально-етичне виховання дітей дошкільного віку. Адаптована програма щодо моральноетичного виховання дітей дошкільного віку / Н.С. Чернега. - Сквира: Джерело, 2009. - 40 с.

Антонюк Т. Дитина - дзеркало сім’ї / Т. Антонюк // Шкільний світ. - 2011. - №2. - С. 1-3.

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. - Київ : Либідь, 2003. - 344 с.