ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОКЕШИНГУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Інна Олександрівна Ніколаєску

Анотація

Стаття вміщує практичні поради щодо використання геокешингу в освітньому процесі закладів дошкільної освіти. Наголошено, що використання геокешингу під час занять сприяє розвитку дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку. Наведено приклади та етапи проведення гри геокешингу. Виокремлено приклади окремих видів завдань для розвитку дослідницьких умінь дітей старшого дошкільного віку під час проведення геокешингу. Запропоновано до впровадження в освітній процес закладів дошкільної освіти геокешинг «Загадкова вода».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ніколаєску, І. О. (2019). ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОКЕШИНГУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10-11). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3193
Розділ
Статті
Біографія автора

Інна Олександрівна Ніколаєску, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти

Посилання

Геокешинг - одна з сучасних технологій дошкільної освіти. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.garmoniya.mk.ua/articles/geokeshyng-odna-z-suchasnyh- tehnologiy-doshkilnoyi-osvity.html

Гнетецька О. П. Формування дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку в пошуково-дослідницькій діяльності / Ольга Гнетецька // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2015. - № 7 (38). - С. 14-17.

Патерук Г. Г. Формування творчої активності дошкільників засобами ігрових технологій / Г. Патерук // Таврійський вісник освіти. - 2013. - №3. - С. 83-89.

Аматьєва О. П. Пріоритетні напрямки наукових досліджень обдарованості дітей дошкільного віку / О. Аматьєва, С. Саяпіна // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2013. - № 3 (10). - С. 49-52.

Іщенко Л. В. Формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку: монографія / Л. В. Іщенко. - Умань: ФОП Жовтий, 2015. - 162 с.

Кіндрат І. Формування світогляду дошкільників: наукові підходи, аналізування реальної ситуації / Інна Кіндрат // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2013. - № 6. - С. 13-20.

Костюк О. В. Дослідницько-пошукова діяльність у формуванні пізнавального інтересу дошкільників до природи / О. В. Костюк // Педагогічний пошук. - 2014. - №3 (83). - С. 2025.

Лазарович Н. Розвиток обдарованості у пошуково-дослідницькій діяльності дошкільників / Н. Лазарович // Освітній простір України. - 2014. - Вип. 2. - С. 151-154. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/opu_2014_2_23.pdf

Пастушенко Н. Б. Розвиток пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку засобами пошуково-дослідницької діяльності / Н. Б. Пастушенко, З. О. Суддя // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2012. - № 5. - С. 129-133. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/Nzspp_2012_5_27.pdf

Розвиток особистості дитини дошкільного віку у різних видах діяльності : монографія / А. М. Богуш, Н. Г. Грама, Н. І. Лучан та ін. - Одеса : Видавець В. В. Букаєв, 2013. - 236 с.