ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ЕЛІТИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Ігорівна МАЧИНСЬКА

Анотація

На основі теоретичного аналізу науково-педагогічних джерел, результатів емпіричних досліджень схарактеризовано напрями дослідження наукової еліти, показано взаємозалежність та взаємозумовленість понять «елітність» і «акме», визначено основні чинники, що забезпечують розвиток елітарного мислення у слухачів магістратури.


##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАЧИНСЬКА, Н. І. (2019). ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ЕЛІТИ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3225
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Ігорівна МАЧИНСЬКА, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор педагогічних наук, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти

Посилання

Зязюн І.А., Крамущенко Л. В., Кривонос І. Ф. Педагогічна майстерність / за ред. І. А. Зязюна. 3-тє вид., допов. і переробл. Київ: Богданова А.М., 2008. 376 с.

Карабущенко Н.Б. Общее и специфичное в психологических моделях плит. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика, 2008. № 4. С. 42–46.

Ашин Г.К. Элитология в системе общественных наук. Общественные науки и современность. 2003. № 4. С. 124–134.

Карабущенко Н.Б. Теоретико-методологические основы психологии элит (история и современность): монография. М.: РУДН, 2007. 273 с.

Кафедра початкової та дошкільної освіти. Факультет педагогічної освіти URL: http://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedrapochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity (дата звернення 22.01.2019).

Марков В.Н. Личностно-профессиональный потенциал управленца и его оценка. М.: РАГС, 2001. 265 с.

Деркач А., Зазикін В. Акмеологія: монографія. Київ. 2003. 224 с.