Опубліковано: 25.04.2019

ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ (З БРИТАНСЬКОГО ДОСВІДУ)

Світлана Миколаївна КОВАЛЕНКО, Марина Миколаївна ЧИКАЛОВА

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАХИСТИ ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ

Наталія Євгеніївна ГЕРАСІМОВА, Інна Володимирівна ГЕРАСИМОВА

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ОБУЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ

Эдвард Ишханович АЙВАЗЯН, Алвард Гарегиновна САРУХАНЯН

ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ

Олександр Олександрович БЕЗКОПИЛЬНИЙ, Олена Валентинівна ЗАВАЛЬНЮК

СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

Наталія Олександрівна БОНДАР, Наталія Миколаївна ДРОЗДЕНКО

ЗНАЧЕННЯ УЧАСТІ БАТЬКІВ У КОРЕКЦІЇ АУТИЧНОЇ ДИТИНИ

Юрій Олексійович БОГАТІКОВ, Наталія Миколаївна ЧЕРНІКОВА

ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

Ігор Васильович ГЕВКО, Вячеслав Вікторович БОРИСОВ

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Олександр Олексійович РОМАНОВСЬКИЙ, Лариса Володимирівна СТРАШИНСЬКА