ВАГОМІСТЬ КОМПОНЕНТІВ КРЕАТИВНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марія Іванівна МАРУЩАК

Анотація

У статті проаналізовано особливості розвитку креативної складової професійної підготовки студентів-медиків у закладах вищої освіти та розроблено кваліметричну модель оцінювання креативності студентів медичного факультету. Встановлено, що для розвитку креативного потенціалу студента-медика найбільш важливими є мотивація на професійний розвиток і успіх, творча уява й оригінальність мислення, а також рішучість та атракція.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАРУЩАК, М. І. (2019). ВАГОМІСТЬ КОМПОНЕНТІВ КРЕАТИВНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3243
Розділ
Статті
Біографія автора

Марія Іванівна МАРУЩАК, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського»

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики,

Посилання

Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2002. 320с.

Дружинин В.Н., Хазратова Н.В. Экспериментальное исследование формирующего влияния среды на креативность. Психологический журнал. 1996. Т.15. №4. С. 83–93.

Стернберг Р., Григоренко Е. Инвестиционная теория креативности. Психологический журнал. 1998. Т.9. № 2. С. 144–160.

Хазратова Н.В. Формирование креативности под влиянием микросреды : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 «Педагогическая психология». М., 1994. 16 с.

Guilford J.P. The Nature of Human Intelligence. New York: Mc-Gaw Hill. 1967. 164 p.

Артемова О.І. Креативність як засіб розвитку мовлення учнів. Еврика. 1998. № 1. С. 59–61.

Гильмутдинова Р.У. Креативная компетентность и ее структура Акмеология. 2013. № 4. С. 46‒49.

Кириченко Р.В. Особливості розвитку креативності майбутніх педагогів. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. Київ: Інформаційно-аналітичне агентство. 2013. Том Х: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 25. С. 185‒193.

Воробйова Т. Психологічні особливості формування творчої особистості вчителя й учня. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2012. Вип. 43. C. 111–113.

Косенко А.В. Роль міжособистісної атракції у спілкуванні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016. № 24.Т. 2. С. 165–167

Кузьменко Н. Формування креативності студентів технічних університетів у процесі позааудитроної виховної роботи. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2016. Вип. 2. С. 1–10.