РОЛЬОВІ ІГРИ З БУДІВЕЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина Йосипівна ЩЕРБАКОВА

Анотація

У статті розкриваються особливості сюжетно-рольових ігор дітей старшого дошкільного віку з будівельним матеріалом. На основі ретроспективного аналізу даних сучасних публікацій та власних досліджень висвітлюється структура й зміст цих ігор, їх вплив на гармонійний розвиток дитини, зокрема формування в неї навичок соціальної поведінки. Особливе місце у цьому контексті мають будівельно-конструктивні ігри. Завдяки впровадженню виділених на початку дослідження організаційно-педагогічних умов, наприкінці формувального експерименту були відмічені позитивні зміни у соціальній поведінці дітей старшого дошкільного віку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЩЕРБАКОВА, К. Й. (2019). РОЛЬОВІ ІГРИ З БУДІВЕЛЬНИМ МАТЕРІАЛОМ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3266
Розділ
Статті
Біографія автора

Катерина Йосипівна ЩЕРБАКОВА, Маріупольський державний університет

кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти

Посилання

Выготский Л. С. Педагогическая психология. Москва: Психолог, 2001. 284 с.

Эльконин Д. Б. Психология игры URL: http://padaread.com/?book=29038 (дата звернення 18.01.2019).

Карасьова К. В., Т. О. Піроженко. Самодіяльні ігри дитини. Київ: Шкільний світ, 2011. 128с.

Шашина В. П. Методика игрового общения. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.288с.

Бурова А. П. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Тернопіль: Мандрівець, 2010. 256 с.

Захарова Н. М. Соціальна адаптація старших дошкільникыв засобами ігрової діяльності: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: 13.00.08. Київ, 2007. 20 с.

Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік/ Піроженко Т. та ін. Київ: Генеза, 2016.88с.

Айзенбард М. М. Формування соціальних міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності / Зб. наук. праць. Харків: КЗ «ХГПА», ХОР, 2014. XXXVII.С.23-34.

Базовий компонент дошкільної освіти // Дошкільне виховання. 2012. №7. С. 4‒19.

Никитин Б. П. Развивающие игры. Москва: Знание, 1994. 145 с.