ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ (ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯНУША КОРЧАКА)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія Григорівна ЯРОЩУК

Анотація

У статті проаналізовано поняття «моральна культура», проілюстровано, як на заняттях з історії педагогіки можна практично формувати моральну культуру майбутніх учителів початкової школи на прикладі педагогічної діяльності Януша Корчака. Запропоновано авторське визначення поняття «моральна культура майбутнього вчителя початкової школи».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЯРОЩУК, Л. Г. (2019). ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ (ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯНУША КОРЧАКА). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3263
Розділ
Статті
Біографія автора

Лілія Григорівна ЯРОЩУК, Бердянський державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. С. 182; 216.

Демченко О. П. Практикум з історії педагогіки. Київ: Слово, 2012. С. 229–232.

Донцов А. В. Моральна культура вчителя монографія. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. 240 с.

Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень; Акад. пед. наук України. Київ: Юрінком Інтер, 2008. С. 439; 526–527.

Кіяновська М. Януш Корчак. URL: http://artvertep.com/print?cont=21273

Ольчак-Ронікер Й. Януш Корчак. Сторінками біографії. Київ: Дух і літера, 2012. 504 с.

Корчак Я. Як любити дитину. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. 207 с.

Кочерга О. Виховання моральної культури майбутнього вчителя засобами української етнопедагогіки. Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць, 2014. Вип. 13. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2008. С. 172–178.

Петляєва В. В. Моральна культура як основа формування особистості майбутнього вчителя іноземних мов. Наукові записки: збірник наукових статей. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. Вип. 121. С. 175–181.

Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину. Вибрані твори: в 5-ти т. Київ: Радянська школа, 1976. Т. 2. С. 230.

Ярощук Л. Г. Історія педагогіки: навч.-метод. комплекс. Бердянськ: ФО–д П Ткачук О. В., 2014. 416 с.