ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр Олександрович БЕЗКОПИЛЬНИЙ
Олена Валентинівна ЗАВАЛЬНЮК

Анотація

Авторами розкрито сутність поняття «якість професійної підготовки», проаналізовано показники якості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, з’ясовано сучасний стан  готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі. У статті подано результати анкетного дослідження, що свідчать про необхідність підвищення рівня якості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БЕЗКОПИЛЬНИЙ, О. О., & ЗАВАЛЬНЮК, О. В. (2019). ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3248
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олександр Олександрович БЕЗКОПИЛЬНИЙ, Черкаський національний університету імені Богдана Хмельницького

доцент кафедри теорії, методики фізичного виховання

Олена Валентинівна ЗАВАЛЬНЮК, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

професор кафедри теорії і методики фізичного виховання

Посилання

Джуринський П. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної професійної діяльності : дис. д-ра пед. наук. Одеса, 2013. 559 с.

Дручик В.Д. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних технологій у старшій школі: дис. ... канд пед. наук. Київ, 2017. – 172 с.

Іваній І. В. Здоров’язбережувальна компетентність і професійна культура фахівця з фізичного виховання. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2016. Вип. 136. С. 89-92.

Ткаченко В. В. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних тенологій у дитячих оздоровчих таборах. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. 2016. No 12. С. 108-112.

Peterson F., Cooper R. Laird J. Enhancing teacher health literacy in school health promotion: a vision for the new millennium. The Journal of school health. 2001. No 71(4). Р. 44.

Sliepcevich E. M. School health education: Appraisal of a conceptual approach to curriculum development. Journal of School Health. 2001. Vol. 71 (8). P. 17-21.

Бєлікова І. В. Структура якocтi професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2014. Вип. 1. С. 54-56.

Фурса О. Якість професійної підготовки фахівців із дизайну як запорука успішної модернізації дизайн-освіти. Нова педагогічна думка. 2013. No 2. С. 133-137.

Кубанов Р. А. Удосконалення якості професійної підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи навчання. Педагогіка вищої та середньої школи. 2014. Вип. 42. С. 187-192.

Михацька А. В. Якість професійної підготовки фахівців як головна вимога ринку праці. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. No 22(3). С. 36-42.