ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Василь Миколайович МОЙСІЄНКО

Анотація

Досліджено актуальні проблеми розвитку педагогічного професіоналізму викладача закладу вищої освіти. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади розвитку педагогічного професіоналізму викладача. Проаналізовано поняття «педагогічний професіоналізм викладача вищої школи» та підходи до його тлумачення у вітчизняній педагогічній науці. На основі вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду закладів вищої освіти й власного досвіду науково-педагогічної та управлінської діяльності запропоновано шляхи формування науково-методичної системи розвитку педагогічного професіоналізму викладача університету.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МОЙСІЄНКО, В. М. (2019). ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3236
Розділ
Статті
Біографія автора

Василь Миколайович МОЙСІЄНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат історичних наук, професор, перший проректор

Посилання

Бакіров В.С. Університети у пошуках нової стратегії. Universitates: Альманах. 2008. Вип. 1. С. 8–11.

Ідея університету: Антологія / упоряд. М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська. Львів: Літопис, 2002. 304 с.

Федірчик Т.Д. Теоретико-практичні аспекти управління розвитком педагогічного професіоналізму викладача вищої школи в системі діяльності класичного університету. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2017. № 1. С. 73–80.

Гуревич Р. Педагогічна майстерність і професійна компетентність як складові професіоналізму викладача. Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: збірник наукових праць. Укл. Н.Г. Ничкало, О.М. Боровік. Київ: Богданова А.М., 2013. 456 с.

Федірчик Т.Д. Детермінанти розвитку педагогічного професіоналізму викладача в умовах внутрівузівської системи. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Історико-педагогічні студії. 2011. Вип. 5. С. 250–253.

Федірчик Т.Д. Технологія моніторингу професіоналізму викладача як інструмент забезпечення якості вищої освіти. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2013. № 1(7), Issue 14. P. 208–214.

Мойсієнко В.М. Інтегральна оцінка науково-педагогічних працівників вищої щколи. Інноваційний університет і лідерство: проекти і мікропроекти: збірник наукових праць. Укл. Т. Фініков, Р. Сухарскі. – Варшава: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2017. C. 289–296.