ЗНАЧЕННЯ УЧАСТІ БАТЬКІВ У КОРЕКЦІЇ АУТИЧНОЇ ДИТИНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Олексійович БОГАТІКОВ
Наталія Миколаївна ЧЕРНІКОВА

Анотація

Розглядаються питання участі батьків та інших членів родини у процесі абілітації, розвитку, корекції та соціалізації дитини з аутизмом та іншими порушеннями розвитку. Наголошується на важливості та необхідності проведення такої роботи. Підкреслюється, що підвищення ролі батьків у вихованні дітей з вадами розвитку розглядається на глобальному рівні як один з чинників покращення поточного стану таких дітей та покращення прогнозу стосовно їхнього подальшого розвитку. В якості одного з найважливіших чинників, що закладають засади для зменшення аутичних проявів у дитини, розглядається створення сприятливого психоемоційного оточення у місці переважного перебування дитини та в її родинному колі. Таким чином, забезпечується розширення зони психологічного комфорту дитини, що сприяє зменшенню її психологічної закритості. На прикладі окремої родини продемонстровано, що постійна, послідовна та наполеглива робота батьків по корекції та соціалізації, що проводиться на базі вітчизняних педагогічних методик з деякою адаптацією їх до індивідуальних особливостей дитини, здійснювана у співпраці з дефектологами та корекційними педагогами, приводить до подолання низки порушень розвитку та зменшенню аутичних проявів у дитини.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БОГАТІКОВ, Ю. О., & ЧЕРНІКОВА, Н. М. (2019). ЗНАЧЕННЯ УЧАСТІ БАТЬКІВ У КОРЕКЦІЇ АУТИЧНОЇ ДИТИНИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3254
Розділ
Статті
Біографії авторів

Юрій Олексійович БОГАТІКОВ, громадський науково-дослідницький міждисциплінарний проект «Аутизм: сьогодні і завтра»

керівник

Наталія Миколаївна ЧЕРНІКОВА, корекційний центр «Баланс»

педагог-абілітолог

Посилання

Конвенція ООН про права дитини, прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї від 20.11.1989 р. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml

Шеремет М.К. Проблеми та перспективи спеціальної освіти. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка. Серія Соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський: Мошинський В. С., 2007. Вип.VIII. С. 101–103.

Печникова Л.С. Материнское отношение к ребенку-аутисту в зависимости от наличия в семье здорового сибса. Социальное и душевное здоровье ребенка и семьи: защита, помощь, возвращение в жизнь: материалы рос. науч.-практ. конф., Москва, 22-25 сент. 1998 г. М., 1998.

Рекомендації ВООЗ по веденню психічних розладів у дітей та підлітків у неспеціалізованих медичних закладах. URL: https://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/child/ru/

Резолюція Всесвітньої Асамблеї Охорони Здоров’я А67/26 14.03.2014 р. URL: apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_26-ru.pdf

Програми трудотерапії та науки про харчування Каролінського Інституту. URL: https://ki.se/programme/1AR15/18-19, https://ki.se/programme/3NT18/18-19

Шульженко Д.І. Основи психологічної корекції аутичних порушень у дітей: Монографія. Київ, 2009. 385 с.

Декларація прав дитини, прийнята резолюцією 1386 (XIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1959 р. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml

Європейський план дій з охорони психічного здоров’я, 2013–2020 рр. ВООЗ. Європейський Регіональний Комітет. Шістдесят третя сесія. Чешме, Ізмір, Турція, 16–23 вересня 2013 р. 26 с. URL: EUR/RC63/11+EUR/RC63/Conf.Doc./8.

Селигман М., Дарлинг Р. Обычные семьи, особые дети: пер. с англ. М.: Теревинф, 2007. 368 с.