ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Петрівна ЗАГОРОДНЯ

Анотація

У статті висвітлено використання педагогічних технологій проблемного, позиційного та інтерактивного навчання у формуванні готовності магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в дошкільній установі під час опанування інтегрованої дисципліни «Методика забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЗАГОРОДНЯ, Л. П. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3267
Розділ
Статті
Біографія автора

Людмила Петрівна ЗАГОРОДНЯ, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології, докторант

Посилання

Бєлєнька Г. В. Інтерактивні прийоми викладання навчальної дисципліни у вищій школі (на матеріалі курсу «Методика ознайомлення дошкільників з природою»). К., 2001. 118 с.

Бугрій О. Сутність поняття «педагогічні технології» // Вища шк. 2007. № 1. С. 20-25.

Веракса Н., Шиян И., Шиян О. Методика позиционного обучения студентов. URL: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/15086-metodika-pozicionnogo-obucheniya-studentov.html (дата звернення 19.02.2019).

Загородня Л.П. Характеристика структурних компонентів готовності майбутніх магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти /European humanities studies: State and Society. Issue 4(1). Kyiv, Krakow. 2018. 213 pp. 137-148 p.

Інноваційні педагогічні технології: словник-довідник / автор-упоряд. І.М. Дичківська. Рівне : РДГУ, 2003. 43 с.

Освітні технології: навч-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; за ред. О.М. Пєхоти. К. : Видавництво А.С.К., 2003. 255 с.

Подоляк Л. Г., Юрченко В.І. Пихологія вищої школи: Підручник. 3-тє вид., випр. і доп. К. : Каравела, 2011. 360 с.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. / за ред. О.І. Пометун. К. : А.С.К., 2006. 192 с.

Усик О. Концептуальні вимоги до культури сучасного керівника дошкільного навчального закладу // О. Усик. Актуальні проблеми дошкільної освіти : теорія і практика. Навч. посіб. / за заг. ред. проф. С. О. Нікітчиної. К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. 368 с.