ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ ВИВЧЕННЯ УЧНЯМИ ЗМІСТУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПІДҐРУНТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Василівна БЕЙЛІС

Анотація

У статті робиться акцент на тому, що одним з найважливіших векторів розвитку сучасної освіти є оновлення вивчення змісту іноземних мов за допомогою впровадження нових прогресивних методів навчання в сучасній школі. Також враховуються застосування етнокультурного знання як засобу навчання на уроках німецької мови в школах України в сучасних реаліях.

Особлива увага приділяється створенню спеціального комплексу нових способів діяльності у змісті іншомовної (німецької) освіти, який вимагає реалізації уже в близькій перспективі та є актуальним

Крім цього, провідним аспектам наукового дискурсу в наш час в контексті використання етнознань в освіті у вимірах  входження України в загальноєвропейський освітній простір має надзвичайно велике значення. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднати в межах класичної освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БЕЙЛІС, Н. В. (2019). ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ ВИВЧЕННЯ УЧНЯМИ ЗМІСТУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПІДҐРУНТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3271
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Василівна БЕЙЛІС, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри педагогіки та управління освітою

Посилання

Білас Л. М. Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Л. М. Білас; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2005. — 20 с.

Долінська К. Формування етнокомунікативної компетентності студентів у соціокультурному аспекті становлення мовної особистості. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університ імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 560 с.

Кучерявий О. Г. Стратегія розвитку педагогічної освіти в Україні: концептуальні положення коса О. Г. Кучерявий; за наук. ред. член-кор. НАПН України Л. Б. Лук’янової; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України – Київ: ТОВ «ДКС-Центр», 2016. – 44 с.

Лозко Г. Етнологія України. Філософсько-теоретичні та етнорелігієзнавчі аспекти. – К.: Артек, 2001. – 304с

Маєвська Л. М. Етнокультурне виховання. Нормативно-правове забезпечення: Міжнародний та вітчизняний рівень (Методичні рекомендації до курсу ″Основи етнокультурного виховання″) ― Житомир: ЖДУ, 2007. ― 302 с.

Степико М. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз). – К.: Товариство ″Знання″, КОО, 1998. – 251с.