ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАХИСТИ ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Євгеніївна ГЕРАСІМОВА
Інна Володимирівна ГЕРАСИМОВА

Анотація

У статті розглядаються умови виникнення внутрішньоособистісних конфліктів з точки зору гуманістичної психології. Досліджуються механізми захисту, які є продуктами внутрішньоособистісних конфліктів. На підставі аналізу науково-психологічних джерел внутрішньоособистісний конфлікт визначається як інтрапсихічна і інтерпсихічна презентація назрілої суперечності, яка гранично загострена і вимагає свого зняття, а характер вирішення визначає спрямованість в розвитку індивіда. Механізми захисту, будучи продуктами внутрішньоособистісних конфліктів і функціонуючи несвідомо, можуть як сприяти, так і перешкоджати ефективній адаптації індивіда в соціумі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГЕРАСІМОВА, Н. Є., & ГЕРАСИМОВА, І. В. (2019). ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАХИСТИ ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3231
Розділ
Статті
Біографії авторів

Наталія Євгеніївна ГЕРАСІМОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології

Інна Володимирівна ГЕРАСИМОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології, транзактний аналітик

Посилання

Герасімова Н.Є. Сучасні погляди на проблему дослідження внутрішньоособистісного конфлікту. Психологія: Зб.наук.пр. К. 2001. Вип. 13. С.63-68.

Герасимова І. В. Психологічний аналіз факторів, що негативно впливають на формування особистості студента ВНЗ. Психологія: Зб.наук.пр. К. 2002. Вип. 15. С. 329 – 336.

Дубчак Г. М. Моделі внутрішнього конфлікту в зарубіжній психології. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць інституту психологіїї ім. Г.С.Костюка АПН України [ За ред. С. Д. Максименка]. Рівне “Волинські обереги”. 2000. Т.2. ч.3. С. 34-37.

Фрейд З. Введение в психоанализ. Санкт – Петербург. изд Питер. 2007. 384 с.

Фрейд З. Психология бессознательного. Санкт – Петербург. изд Питер. 2010. 400 с.

Хорни К. Ваши внутренние конфликты. Санкт – Петербург. 1997.

Хорни К. Женская психология. Санкт – Петербург: Восточно–Европейский институт психоанализа. 1994.

Plutchik R. Kellerman H., Conte H. R. (1979). A ztruktural theory of defenzez and emotionz. Emotionz in perzonality and pzychopathjljgy. N. Y. Plenym, P. 229 – 257.

Rogers C. R. (1951). Client – centered therapy: The current practice, implications and theory. Boston.

Freud S. (1964). An outline of psycho-analysis. In Standard Edition. London: Hogarth Press. 107p.