ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ігор Васильович ГЕВКО
Вячеслав Вікторович БОРИСОВ

Анотація

Запропонована робота присвячена питанням управління в закладах освіти. У статті розглядаються вимоги до професійних та особистих якостей керівника сучасної освітньої організації. Дана стаття присвячена особливостям управління освітньою системою установи. У статті розглядаються особливості управління, принципи, етапи розвитку менеджменту в освітніх закладах, основні функції менеджменту, які реалізуються в системі управління освітнім закладом. На сьогодні менеджмент необхідний для освіти, так як за допомогою нього можуть бути прийняті комерційно вигідні рішення для освітніх організацій. Роль адміністрації полягає у відборі раціональних пропозицій для втілення їх в життя в освітньому закладі.

В даний час, значення освіти має дуже високий рівень. Сьогодні менеджмент в освіті це система підходів і прийомів, форм, принципів і методів, які спрямовані на підвищення ефективності системи завдань, поставлених керівництвом школи чи іншого навчального закладу. Освіта є головним фактором формування суспільства в цілому.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГЕВКО, І. В., & БОРИСОВ, В. В. (2019). ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3257
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ігор Васильович ГЕВКО, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій

Вячеслав Вікторович БОРИСОВ, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та методик навчання

Посилання

Крыжко В.В. Основы менеджмента в образовании: теория, практика и психология успешного управления. Запорожье: Просвіта, 2000. 260 с.

Даниленко Л., Карамушки Л. Освітній менеджмент. Київ: Шкільний світ, 2003. 400 с.

Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. За ред. С. В. Мочерного. Львів: Світ, 2006. Т. 2 . 568 с.

Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход: Избранные труды по экономической теории. М.: ГУ ВШЭ. 2003. 596 с.

Каленюк І. С. Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізми розвитку: монографія. Київ: Кадри, 2001. 326 с.

Гершунский Г. С. Философия образования для ХХІ века: уч. пособ. для самообр. Изд. 2-е, переработ. и доп. М.: Педагогическое общество России. 2002. 512 с.

Гевко І. В. Професіоналізм педагогічних кадрів як одна із умов якісної підготовки майбутніх учителів технологій. Journal of Education, Health and Sport. Poland. 2017. Vol. 7. №5. P. 797-807.

Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Пірожков С. І. Ринок освіти у глобальному вимірі: Європейський досвід для України. Стратегічна панорама. 2002. № 2. С. 201-204.

Юрковский В. М. География сфери обслуживания: монография. Киев: УМК ВО. 1989. 82 с.