ДУХОВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ МОЛОДИХ УКРАЇНЦІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дмитро Геннадійович ГРИЩУК

Анотація

У статті розкрито сутність поняття “виховний ідеал”, вказано на причини обумовленості процесу його формулювання та його залежність від таких факторів, як історичність, регіональність, середовище. Уточнено дефініцію поняття “духовність”, розглянуто її у контексті змісту виховного ідеалу молодих українців та підкреслено її релігійний характер. В статті  розглянуто складники духовності (релігійність, конфесійність, догматичність, літургійність, етичність). Підкреслено роль етичної складової духовності у вихованні української молоді. Зроблено акцент на цінності християнської етики, які, по-перше, притаманні українцям, по-друге, є найбільш людино- та соціоцентричними, що відповідає цілі і завданням виховного ідеалу. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГРИЩУК, Д. Г. (2019). ДУХОВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ВИХОВНОГО ІДЕАЛУ МОЛОДИХ УКРАЇНЦІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3265
Розділ
Статті

Посилання

Ващенко Г. Г. Виховний ідеал. Полтава, Україна: Полтавський вісник, 1994, 191 с.

Вишневський О. І. «Сучасне українське виховання: стратегічний вибір», Сучасне українське виховання. Львів, Україна: Основа, с. 120–124, 1997.

Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні. Київ, Україна: Радянська школа, 1983, Т. 1, с. 43 – 104.

Русова С. Ф. Дидактика, Вибрані педагогічні твори у 2 кн. за ред. С. І. Коваленко, І. М. Пінчук. Київ, Україна: Либідь, 1997, Кн. 2, с. 134 – 300.

Невмержицька О. В. «Виховний ідеал: еволюція та сучасне трактування», Людинознавчі студії. Педагогіка, Вип. 31, с. 219–230, 2015.

Стороженко О. П. Закоханий чорт: Історико-фантастичні повісті та оповідання. Київ, Україна: Дніпро, 2001, 336 с.

Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. Москва, Россия: Свято-Владимирское Братство, 1993, 224 с.

Огієнко І. І. (Іларіон), Українська культура і наша церква. Вінніпег, Канада: Накладом товариства “Волинь”, 1991. 84 с.

Кулішенко Л. А. «Ідеал національного виховання: сучасне бачення проблеми», Світогляд, Філософія, Вип. 2, с. 236-243, 2012.

Зязюн І. А. та Сагач С. М. Краса педагогічної дії. Київ, Україна: УФІМБ, 1997, 302 с.

Вишневський О. І. Український виховний ідеал і національний характер (витоки, деформації і сучасні виклики). Дрогобич, Україна: Видавець Святослав Сурма, 2010, 160 с.

Педагогический энциклопедический словарь. Под ред. Б. Бим-Бад. Москва, Россия: Большая российская энциклопедия, 2003, 527 с.

Силуянова Н. В. «Духовность как способ жизнедеятельности человека», Философские науки, №12, с. 100 – 104, 1990.

Алексеєнко А. П. Природа духовності. Харків, Україна: Факт, 2004, 238 с.

Юркевич П. Д. «Серце і його значення в духовному житті людини», Львів, Україна: Основа, №3, с.163-164, 1993.

Ярмусь С. О. Досвід віри українця: Вибрані твори. Київ, Україна: Світ знань, 2002, 512 с., с. 30-31.

Ильин И. А. Собрание сочинений, Москва, Россия: Русская книга, 1994, Т.3, с. 399-400.

Бех І. Д. Виховання особистості. Київ, Україна: Либідь, 2003, Книга 1, 278 с.

Братусь Б. С. «Должное неизбежно связано с сущим», Человек, №4, с. 67-75, 1998.