КОУЧИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Олександрівна КРАВЦОВА

Анотація

У статті на основі аналізу наукової літератури та практичної діяльності обґрунтовано особливості впровадження коучингових технологій у процесі професійного становлення майбутнього викладача вищої школи та розвитку його професіоналізму.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КРАВЦОВА, Т. О. (2019). КОУЧИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3247
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Олександрівна КРАВЦОВА, Центральноукраїнський держаний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Ph.D, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Посилання

Соціолого-педагогічний словник / За ред. В.В. Радула. Київ: Екс.Об, 2004. 304 с.

Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Знание, 1996. 308 с.

Семиченко В.А. Психология личности. Київ: Видавець Ешке О.М., 2001. 427 с.

Митина Л.М. Психология профессионального развития. М., 1998. 200 с.

Майлз Д. Эффективный коучинг. Уроки коуча коучей. М.: Из-во «Добрая книга», 2013. 288 с.

Борова Т.А. Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу: монографія. Харків: СМІТ, 2011. 381 с.

Голіяд І, Чернова Т. Філософія педагогічного коучингу. Молодь і ринок, 2016. № 3(134) березень. С. 106–112.

Романова С.М. Коучінг як нова технологія в професійній освіті. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. 2010. Вип. 3. С. 83–86.

Парслоу Э., Рэй М. Коучинг в обучении: практические методы и техники. СПб.: Питер, 2003. 204 с.

Федірчик Т.Д. Розвиток професіоналізму викладача як фактор управління якістю вищої освіти. URL: http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/journals/2009/NiO_3

Шевчук С.П. Коучинг як метод навчання студентів у контексті реформування вищої освіти України. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Серія: Педагогіка. 2016. Т. 269. Вип. 257. С. 62–65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2016_269_257_13.

Краснощок І.П. Індивідуальна освітня траєкторія студента: теоретичні аспекти організації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2018. №60. Т. 1. С. 101–107. URL: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2018/60/part_1/21.pdf.

Деркач А., Зазыкин В. Акмеология: Учебное пособие .СПб.: Питер, 2003. 256 с.

Gallwey T. The Inner Game of Golf. Random House Trade Paperbacks. Reprint edition. 2009. 288 р