ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ (90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Алла Олександрівна ТОКУЄВА

Анотація

У статті розглянуто історію розвитку та становлення морської освіти в Україні. Також розглянуто та охарактеризовано систему морських навчальних закладів з підготовки фахівців морської справи. Особливу увагу звернено на 90-ті роки ХХ століття і до сучасного періоду. Розглянуто фактори проблем формування соціально-комунікативної компетентності, яка припадає саме на кінець ХХ століття та підкреслює необхідність підготування майбутніх моряків на соціокультурних засадах. Це зумовило переорганізацію освітнього процесу, де ключовим моментом стало вивчення моделей взаємодії, обміном досвіду, стилю соціально-комунікативної діяльності. Головними аспектами у навчанні стали соціальне та культурні знання, а також відносини між людьми та світом

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТОКУЄВА, А. О. (2019). ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ (90-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3229
Розділ
Статті
Біографія автора

Алла Олександрівна ТОКУЄВА, Херсонська державна морська академія

асистент

Посилання

Гупан, Н.М. Українська історіографія історії педагогіки. Київ: А.П.Н., 2002. 224 с.

Діденко О.В. Особливості впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Vnadps_2014_3_6.pdf

Паращенко Л.І., Пометун О.І., Савченко О.Я., Трубачева С.Е. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ, 2004. С. 71–84.

Кузьменко, В.В. Економічна безпека та сталий розвиток: регіональний аспект: монографія. Донецьк: ДонНует, 2008. 145 с.

Лігоцький, А.О. Система різнорівневої підготовки фахівців в Україні (теоретико-методологічний аспект): дис. … д-ра пед. наук. Київ: АПН України, 1997. 377 с.

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року: Закон України від 01.11.1996 р. 464/96-ВР. URL: http://ukraine.uapravo.net/data2008/base61 /ukr61622.htm

Солодовник А.О. Розвиток фізико-математичної підготовки у морських навчальних закладах України (1944–2012рр.): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Тернопіль, 2018. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/11454/1/Solodovnyk.pdf

Сухомлинська, О. В. Історико-педагогічний процесс: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинська. Київ: А.П.Н., 2003. 68 с.

Учебный план подготовки среднего специального учебного заведения специальности «Эксплуатация судовых силовых установок» (для морского флота), утвержденный Государственным комитетом СССР по народному образованию СССР с изменениями согласно инструктивного письма Министерства образования Украины от 19.05.1993 № 1/9-64 с уточнениями, № 23-Д/осн. Москва, 1989. 2 с.

Учебный план подготовки среднего специального учебного заведения специальности «Морское судовождение» (для морского флота), утвержденный Государственным комитетом СССР по народному образованию СССР с изменениями согласно инструктивного письма Министерства образования Украины от 19.05.1993 № 1/9-64 с уточнениями, № 23-Д/осн. Москва, 1989. 2 с.