МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ПРОЦЕСІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Вікторівна ПАНІМАШ

Анотація

На сучасному етапі розвитку педагогіки питання формування готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в процесі інтерактивного навчання не було досліджено. Статтю присвячено обґрунтуванню та побудові моделі досліджуваного феномену. Проаналізовано та досліджено погляди науковців на поняття «модель» та «моделювання». Розкрито дескриптивну, прогностичну і нормативну функції моделювання готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Досліджено основні положення побудови моделі формування готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в процесі інтерактивного навчання. В статті зазначено що в педагогіці доречно вести мову про фрагментарно-предметне моделювання Розроблена модель була умовно поділена на ряд блоків: цільовий, організаційно-технологічний, результативний. Проведено аналіз нормативно-правової бази та виділено основні управлінські функції як сукупність особливих дій та операцій, які відповідають специфіці управлінської діяльності оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Зазначено, що функції і принципи управлінської діяльності узгоджуються із управлінськими якостями майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби. Розкрито критерії готовності до управлінської діяльності на основі яких у структурі досліджуваного феномена виокремлено провідні компоненти і показники. Описано високий, середній, низький рівні досліджуваного феномена. Встановлено,що трьохблокова модель стане основою для її практичного застосування у педагогічному експерименті формування готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в процесі інтерактивного навчання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАНІМАШ, Ю. В. (2019). МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ПРОЦЕСІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3262
Розділ
Статті
Біографія автора

Юлія Вікторівна ПАНІМАШ, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

здобувач кафедри психології діяльності в особливих умовах

Посилання

Горбаченко Ю.М., Панімаш Ю.В. Чинники оптимізації законності та службової дисципліни в органах та підрозділах цивільного захисту. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: наук. зб. 2018. Вип. 3 С. 100−104.

Дахин А.Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и неопределенность. Стандарты и мониторинг. 2003. №4. С. 21–26.

Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України; [гол. ред. В. Кремень]. Київ : Юріком, 2008. 1036

Кульчицький І.М. Концептуалізація понять «модель» та «моделювання» у наукових дослідженнях. Вісник Нац. ун−ту «Львівська політехніка» Сер.: Інформаційні системи та мережі. 2015. №829. С. 273−284.

Ильин В.С. О концепции целостности учебно-воспитательного процесса. Волгоград, 1981. С. 5−14.

Лисенко С.О. Основні риси моделей і моделювання. Міжнародне агентство корпоративної безпеки. 2018. URL : http://vabb.com.ua/news/risy-modeley-modeluvania.html

Дахин А. Н. Моделирование в педагогике. Идеи и идеалы. 2010. № 1(3). Т. 2. С. 11–20.

Осадчий І. Г. Педагогічне моделювання: що важливо знати педагогу? Народна освіта. 2016. URL : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3969

Порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.10.2014 № 1032 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2014 р. за № 1563/26340). 2014. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1563-14

Плаксина И. В. Интерактивные технологии в обучении и воспитании: метод. пособие. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. 163 с.