СИСТЕМА РОБОТИ ВНЗ ІЗ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Володимирович ВІНТЮК

Анотація

У статті розглянута система роботи ВНЗ із формування професійної компетентності майбутніх психологів у сучасних умовах. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження; встановлені основні компоненти системи роботи ВНЗ із підготовки фахівців. З’ясовані головні засади влаштування системи освітнього закладу щодо формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Розглянуті особливості функціонування системи ВНЗ стосовно формування професійної компетентності майбутніх фахових психологів. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВІНТЮК, Ю. В. (2019). СИСТЕМА РОБОТИ ВНЗ ІЗ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3242
Розділ
Статті
Біографія автора

Юрій Володимирович ВІНТЮК, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та практичної психології

Посилання

Білоус О. С. Системний підхід у формуванні творчої активності майбутнього педагога. Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2015. № 1 (9). С. 227–232.

Лутаєнко О. М. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів в умовах сучасної освіти: теоретичні аспекти: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2304/1/O_Lutayenko_GI.pdf

Матвієнко О. В. Заворотнюк О. М. Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Серія психологічні науки. Випуск 1. Том 1. С. 215–220.

Оргєєва С. В. Хачатрян В. В. Черниш Л. П. Системний підхід до структури професійної підготовки майбутніх авіафахівців. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. : зб. наук. пр. К. : НАУ, 2015. Вип. 6. С. 134–139.

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Панок В. Професійне становлення практичних психологів: досвід і перспективи. Психологія і суспільство. 2013. № 3. С. 135–141.

Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 308 с.

Кузмінський А. І. Система управління вищим навчальним закладом // Педагогіка вищої школи: навч. посібник. К.: Знання, 2005. С. 473–485.

Черепєхіна О. А. Формування професіоналізму майбутніх психологів у ВНЗ: системний підхід: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer37/342.pdf

Шабанова Ю. О. Системний підхід у вищій школі: підруч. для студ. магістратури. ніпропетровськ : НГУ, 2014. 120 с.

Вінтюк Ю. В. Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів у суспільстві на зміст підготовки майбутніх психологів. Молодий вчений. 2017. № 1 (41). Ч. ІІІ. С. 372–376.

Вінтюк Ю. В. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахових психологів у ВНЗ. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). Ч. ІІІ. С. 245–249.

Вінтюк Ю. В. Концепція формування професійної компетентності майбутніх психологів у ВНЗ. Молодий вчений. 2017. № 4 (44). Ч. ІІІ. С. 351–355.

Вінтюк Ю. В. Системний підхід до формування професійної компетентності майбутніх психологів. Молодий вчений. 2017. № 5 (45). Ч. ІІІ. С. 296–300.

Вінтюк Ю. В. Складові професійної компетентності фахового психолога. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2018. № 2 (13). С. 104–115.

Вінтюк Ю. В. Модель формування професійної компетентності майбутніх психологів у процесі фахового навчання. Вісник черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. 2018. № 8. С. 42–48.

Вінтюк Ю. В. Актуальні завдання підготовки майбутніх фахових психологів у навчальній діяльності з позицій компетентнісного підходу. Молодий вчений. 2018. № 9 (61). Ч. ІІІ. С. 390–395.

Вінтюк Ю. В. Актуальні завдання підготовки майбутніх фахових психологів у позааудиторній діяльності. Молодий вчений. 2018. № 10 (62). Ч. ІІІ. С. 571–576.

Вінтюк Ю. В. Системний підхід до формування професійної компетентності майбутніх психологів. Молодий вчений. 2017. № 5 (45). Ч. ІІІ. С. 296–300.

Лутаєнко О. М. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів в умовах сучасної освіти: теоретичні аспекти: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2304/1/O_Lutayenko_GI.pdf

Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Шабанова Ю. О. Системний підхід у вищій школі: підруч. для студ. магістратури. ніпропетровськ : НГУ, 2014. 120 с.

Вінтюк Ю. В. Складові професійної компетентності фахового психолога. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2018. № 2 (13). С. 104–115.

Вінтюк Ю. В. Складові професійної компетентності фахового психолога. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2018. № 2 (13). С. 104–115.

Кузмінський А. І. Система управління вищим навчальним закладом // Педагогіка вищої школи: навч. посібник. К.: Знання, 2005. С. 473–485.