ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олег Станіславович КОМАР

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей неперервної професійної освіти вчителів англійської мови в Україні. На основі системного підходу виокремлено властивості системи професійної підготовки вчителів англійської мови. Проаналізовано зміст основних законодавчих та нормативних документів, які регулюють питання неперервної професійної освіти вчителів, і зокрема вчителів англійської мови. Виокремлено основні характеристики неперервної освіти вчителів англійської мови з огляду на зв'язок української системи освіти з Болонським процесом та поступове входження до європейського освітнього простору. Здійснено огляд новітніх програм і теоретико-методичних підходів до підготовки майбутніх учителів англійської мови в педагогічних ЗВО та їхньої післядипломної освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КОМАР, О. С. (2019). ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3244
Розділ
Статті
Біографія автора

Олег Станіславович КОМАР, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доцент кафедри англійської мови та методики її навчання

Посилання

Шандрук С. Професійна підготовка вчителів іноземних мов: реформування педагогічної освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2017. Вип. 23. Частина 2. С. 292–298.

Зубко А. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: монографія. Херсон: Айлант, 2006. 124 с.

Державна національна програма «Освіта»: Україна ХХI століття. Київ: Райдуга, 1994. 62 с.

Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Андрущенко В., Бондар В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів ХХІ століття. Педагогічний дискурс. 2010. Вип. 7. С. 13–17.

Концепція мовної освіти в Україні. URL: http:// osvita.ua/doc/files/news/132/13252/Concept_L_education.doc

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. URL: http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html

Безлюдна В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948–2016 рр.): теорія і практика: монографія. Умань: Сочинський [вид.], 2017. 342 с.

Training Begins for new Generation School Teachers. URL: http://www.britishcouncil.org.ua/year–of–english/updates/blog/ Training–Begins–for–New–Generation–School–Teachers

Примакова В. Післядипломна освіта вчителів початкових класів у структурі неперервної освіти України. Молодий учений. 2016. №2 (29). С. 329–332.

Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні. Матеріали Всеукраїнського з’їзду працівників освіти (секція «Післядипломна освіта»). Київ: ЦІППО, 2001. С. 4.

Положення про післядипломну освіту в Україні: Проект. Київ: Друкар, 1997. С. 2.