ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Євгеній Олегович МАРИНЧЕНКО

Анотація

У статті розглядаються особливості специфіки та переваги дуального навчання перед традиційною системою підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Перераховано проблеми, які допоможе вирішити дуальна система навчання. Розглядається зарубіжний досвід впровадження елементів дуального навчання, яка демонструє високі показники якості освіти. Зроблено висновок, що елементи дуального навчання в сучасних умовах є однією з успішних моделей кооперації освіти і виробництва, яка може бути використана як інноваційний тип організації освітнього процесу у закладах вищої освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАРИНЧЕНКО, Є. О. (2019). ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3245
Розділ
Статті
Біографія автора

Євгеній Олегович МАРИНЧЕНКО, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

аспірант кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва

Посилання

Абашкіна Н. В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині. Київ, 1998. – 207 с.

Амеліна С. М. Особливості дуальної системи вищої професійної освіти у навчальних закладах Німеччини. Проблеми трудової і професійної підготовки. Київ, 2010. – 107–112 с.

Ігнатенко Г. В., Ігнатенко О. В. Професійна педагогіка. Київ, 2013. – 352 с.

Ігнатенко Г. В. Ігнатенко О. В. Формування творчої особистості майбутнього педагога в умовах вищого навчального закладу. Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-99-4 – S.229-241.

Хоменко В. Г. Загальнонаукові засади розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Харків, 2014. – 43 с.

Ігнатенко Г.В., Ігнатенко С.В., Логінов М.І., Росновський М.Г., Опанасенко В.П., Самусь Т.В., Вовк Б.І., Єрмоленко Є.І., Маринченко Є.О. Методичні рекомендації до проходження практик для студентів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, освітні ступені «бакалавр» та «магістр» спеціальність 015 Професійна освіта спеціалізація 015.18 Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства. Суми, 2018. 144с.

Шелудько І.В. Підготовка кваліфікованих робітників у країнах Чорноморського регіону в контексті глобалізаційних процесів. Порівняльна професійна педагогіка, 2017. – 76 с.