СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Ярославівна ЖОРОВА

Анотація

У статті розкрито зміст поняття «професіоналізм педагога», представлено узагальнені результати досліджень учених щодо визначення структури професіоналізму педагога та фаз його розвитку. Розглянуто сучасні технології розвитку професіоналізму педагогів у національній системі післядипломної освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЖОРОВА, І. Я. (2019). СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3239
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Ярославівна ЖОРОВА, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти

Посилання

Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения профтехучилища. СПб.: Высшая школа, 1989. 167 с.

Сластенин В. А. Профессионализм учителя как явление педагогической культуры. Педагогическое образование и наука. 2008. № 12. С. 4–15.

Багаева И. Д. Профессионализм педагогической деятельности и основы его формирования у будущего учителя : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Усть-Каменогорск, 1991. 36 с.

Гузій Н. В. Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки майбутнього педагога : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2007. 475 с.

Дружилов С.А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: психологический подход. Сибирь. Философия. Образование. 2005. №8. С.26 – 44

Городова Н., Кучерявий О. Андрагогіка, або Еліксир професіоналізму… : модель особистісно-орієнтованої підготовки педагогічних кадрів до творчої діяльності. Управління освітою. 2002. № 17. С. 12–15.

Набока Л. Я. Особливості навчання дорослих з погляду педагогічної технології. Післядипломна освіта в Україні. 2007. № 1. С. 49–51.

Якухно І. І. Наукові основи інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти : монографія. Житомир: Полісся, 2010. 524 с.

Мезенцева О. И. Специфика организации самостоятельной работы педагогов в системе последипломного образования. Начальная школа. 2012. № 10. С. 1–5. URL: http://www.school2100.ru/upload/iblock/a73/a73ccf9cb4402bd18f2095e8e3538eec.pdf.

Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н. Б. , Неудахина Н. А. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов. Ч. 2. Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2002. 146 с. URL: http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part2/index.html.

Присяжнюк Ю. С. Використання інноваційних технологій у післядипломній педагогічній освіті. Післядипломна освіта в Україні. 2010. № 2. С. 24–27. URL: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp6/prisjagnuk.pdf.