ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ISO У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Петрівна ВОРОБЙОВА

Анотація

У межах даної статті розглянуто основні положення стандартів Міжнародної організації стандартизації (The International Organization for Standardization, ISO). Проаналізовано стандарти ISO 9001, ISO 9001:2000, ISO 9001:2015 та ISO 21001. Визначено, що запровадження та використання системи управління забезпечення якості ISO значно покращить управлінські процеси закладу та підвищить ефективність щодо управління якістю.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВОРОБЙОВА, О. П. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ ISO У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3258
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Петрівна ВОРОБЙОВА, Інститут вищої освіти НАПН України

кандидат наук з державного управління, провідний науковий співробітник відділу політики та врядування у вищій освіті

Посилання

Воробйова О.П. Теоретико-методологічні засади формування стандартів забезпечення якості у галузі вищої освіти. Молодий вчений. 2018. № 1(1). С. 273–277. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1(1)__67.

Системи управління якістю ISO 9001. Науково-технічний центр №14 ДП «Укрметртестстандарт». URL: www.certsystems.kiev.ua/uk/iso-9001/sistemi-upravlinnya-yakistyu-za-iso-9001.html.

Про вищу освіту. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

What is ISO 9001:2015 – Quality Management Systems? Learn about quality.URL: https://asq.org/quality-resources/iso-9001

ISO Standards. Quality Resources. URL: https://asq.org/quality-resources/standards-101#iso

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISО 9000:2015, IDТ). ДСТУ КО 9000:2015. Київ: ДП «УкрНДНЦ» 2016. С. 45.

Сертификация ISO 9001:2000. Системы качества. URL: http://www.qm-s.com/iso-9001.php.

ISO 21001:2018. Educational organizations – Management systems for educational organizations – Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization. URL: https://www.iso.org/standard/66266.html