BADANIE TYPOLOGII WIZERUNKU (IMIDŻU): DOŚWIADCZENIE, REALIA, PERSPEKTYWY

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Łada FIŁATOWA

Анотація

Artykuł podejmuje aktualną na dzień dzisiejszy problematykę: budowanie pozytywnego wizerunku, jako elementu osobistego, czy też zawodowego. Rozbudowa w Ukrainie całościowego systemu i ukierunkowanie państwa na demokratyczne zasady w oświacie, biznesie, chęci młodego pokolenia być konkurencyjnym na rynku pracy – motywuje do wyuczenia światowego doświadczenia w kierunku budowania wizerunku, wypracowania własnych teoretycznych i praktycznych nowinek. Dlatego właśnie ukazana problematyka jest aktualną, a artykuł na czasie.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
FIŁATOWA, Łada. (2019). BADANIE TYPOLOGII WIZERUNKU (IMIDŻU): DOŚWIADCZENIE, REALIA, PERSPEKTYWY. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3256
Розділ
Статті
Біографія автора

Łada FIŁATOWA, Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Grzegorza Skoworody

kandydat nauk, profesor nadzwyczajny, katedra początkowej, przedszkolnej i profesjonalnej edukacji

Посилання

Sampson E. The Image factor. London, 1994. 384p.

Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. СПб, 2000. 224 с.

Рынтовт Ю. FriendHouse. URL: http://www.djournal.com.ua/?p=2246 (дата звернення: 14.02.2019).

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХАЗ). URL: https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/harkivske-derzhavne-aviatsijne-vyrobnyche-pidpryyemstvo-ukroboronpromu-reanimovano.html (дата звернення: 13.02.2019).

Lippman W. Public Opinion. N.Y., 1950.

Евро-2012 изменил имидж Украины и сделал страну интересной для туристов: URL: https://sevastopol.su/news/evro-2012-izmenil-imidzh-ukrainy-i-sdelal-stranu-interesnoy-dlya-turistov-snn (дата звернення: 31.01.2019).

Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія». URL: http://gymnasium6.edu.kh.ua/storya/gimnaziya_sjogodni (дата звернення: 15.02.2019).

Лицом к лицу: формирование международного имиджа Н.С. Хрущева в средствах массовой информации. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/litsom-k-litsu-formirovanie-mezhdunarodnogo-imidzha-n-s-hruscheva-v-sredstvah-massovoy-informatsii (дата звернення: 15.02.2019).

Харизма – внутрішній двигун успіху. URL: http://telopa.com.ua/haryzma-vnutrishnij-dvygun-uspihu/ (дата звернення: 14.02.2019).

История успеха. «Железная леди» Маргарет Тэтчер. URL: https://domashniy.ru/psihologiya/istoriya_uspeha__margaret_tetcher_rozhdennaya_rabotat/ (дата звернення: 15.02.2019).

Ісаченко В.В. Формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2004. 146 с.