ДO ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Миколаївна КУЛІШ
Галина Олександрівна КОРОЛЮК

Анотація

На сучасному етапі розвитку суспільства освіта відіграє особливу роль. Заклади вищої освіти виконують важливі функції в суспільстві XXI століття. Навички, вміння й компетентності, якими оволодівають суб’єкти пізнання в сучасному суспільстві, можуть різнитися, проте, вони мають і спільні риси. Вони ґрунтуються на передумові, що поглиблене навчання іноземної мови передбачає, що на основі набутих ґрунтовних академічних знань розвиваються як навички та вміння навчання, так і навички та вміння мислення вищого порядку.

На підставі аналізу науково-педагогічних джерел та вивчення вимог до кваліфікації фахівців визначено певні навички та уміння, які необхідно набути майбутнім фахівцям, щоб бути успішними професіоналами в сучасному суспільстві. На основі вивчення вимог роботодавців до своїх майбутніх робітників виявлено, що в сучасному суспільстві іноземна мова є важливим складником професійної підготовки фахівців, що визначається роботодавцями й усвідомлюється потенційними робітниками. Процес вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти набуває професійного спрямування та передбачає інтеграцію навчання змісту з метою викладання іноземної мови. Цей процес передбачає одночасне вивчення мови і професійного предмету, за якого форма й послідовність презентації мови зумовлюється змістом. 

На узагальненння думок студентів щодо навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування», можна зазначити, що загалом студенти зацікавлені у вивчені цієї дисципліни; маючи недостатній базовий рівень іншомовної підготовки, вони потребують активізації та вдосконалення мовленнєвих навичок і вмінь з іноземної мови як загального, так і професійного спрямування. Усвідомлюючи необхідність приділяти увагу всім видам мовленнєвої діяльності, студенти надають перевагу усним видам, а саме дискусії та «круглому столу», не виключаючи при цьому роботу з періодичними виданнями.

У подальших дослідженнях вважаємо за доцільне визначити вплив сучасних підходів до вивчення іноземної мови професійного спрямування на ефективність навчального процесу та якість підготовки майбутніх фахівців.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КУЛІШ, І. М., & КОРОЛЮК, Г. О. (2019). ДO ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3232
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ірина Миколаївна КУЛІШ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Галина Олександрівна КОРОЛЮК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри іноземних мов

Посилання

The Role of Higher Education in Society Quality and Pertinence. UNESCO – N o n-Governmental Organizations 2nd Collective Consultation on Higher Education, Paris, 8–11 April 1991. URL: http://www.unesco.org/education/pdf/24_133.pdf

21st-century-workplaces Attitudinal Skills for 21st century workplaces, Arbora. URL: https://www.arboraglobal.com/news/56-attitudinal-skills-for-

Society for Human Resource Management (SHRM): 2014 Economic Conditions: Recruiting and Skills Gaps. URL: https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys

British Council. The future demand for English in Europe: 2025 and beyond. URL: https://www.britishcouncil.org/ education/schools/support-for-languages/thought-leadership/research-report/ future-of-english-eu-2025

(Dan Ben-Canaan The Impact of Globalization and the Internet on English Language Teaching and Learning. URL: http://www.academia.edu/18891/The_Impact_of_Globalization_ and_the_Internet_on_English_Language_Teaching_and_Learning

Актуальні питання та перспективи кадрового забезпечення ІТ-сфери в України. Аналітична записка, 2015 р. URL: http://hr-it.org.ua/fileadmin/

Новини УНІАН: Освіта. URL: http://education.unian.net/

Центр міжнародних проектів Євроосвіта. URL: http://euroosvita.net/

Hinkel, E. Handbook of research in second language teaching and learning. – 2011. URL: http://books.google.com

Рибалка Л.В. Когнітивний підхід в організації наукової комунікації іноземною мовою магістрантів-філософів // Вища школа: сучасні тенденції розвитку: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Черкаси, 24 квітня 2015 р. – Черкаси-Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2015. – 196 с.