ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр Олексійович РОМАНОВСЬКИЙ
Лариса Володимирівна СТРАШИНСЬКА

Анотація

Розглянуто основні завдання та пріоритети розвитку вищої освіти на сучасному етапі розвитку та обґрунтовано необхідність використання маркетингових підходів в управлінні діяльністю закладів вищої освіти (ЗВО). Проаналізовано основні засоби маркетингових комунікацій ЗВО та визначено пріоритети використання виставкових заходів, що забезпечує можливість особистого контакту із майбутніми споживачами освітніх послуг.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РОМАНОВСЬКИЙ, О. О., & СТРАШИНСЬКА, Л. В. (2019). ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПІДХОДІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3259
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олександр Олексійович РОМАНОВСЬКИЙ, Українсько-американський університет КОНКОРДІЯ

доктор економічних наук, доктор педагогічних наук, професор

Лариса Володимирівна СТРАШИНСЬКА, Національний університет харчових технологій

доктор економічних наук, професор

Посилання

Вища освіта України і Болонський процес / За ред. В.Г. Кременя. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. 384 с.

Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг: Менеджмент. Санкт-Петербург: Питер: Мир книг, 2012. 479 с.

Красовська О.Ю. Моделі маркетингу послуг в системі управління сервісни-ми організаціями. Європейський вектор економічного розвитку. 2009. Вип. 1(6). С. 52–58.

Крахмальова Н. А., Крахмальова Т. А. Маркетинг в ефективному управлінні діяльністю вищих навчальних закладів України. Ефективна економіка. 2014. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3013.

Ніколаєнко С.М. Освіта в інноваційному поступі суспільства. Київ: Знання, 2006. 208 с.

Романовський О.О. Феномен підприємництва в університетах світу: моно-графія. Вінниця: Нова Книга, 2012. 504 с.

Ткачук С.В., Стахурська С.А., Стахурський В.О. Маркетинг освітніх послуг: проблеми та перспективи. Наукові праці Національного університету хар-чових технологій. Київ: НУХТ. 2018. Т. 24. № 1. С. 37–47.