РOЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія Анатоліївна ЛЕВИЦЬКА
http://orcid.org/0000-0003-4840-2001

Анотація

Простежено проблему формування та розвитку міжкультурної комунікації в закладах вищої освіти України в умовах дистанційного навчання. Актуальність теми зумовлена зміною традиційного навчання в період карантину на онлайн-заняття. Показано переваги та недоліки дистанційної форми навчання та його вплив на формування міжкультурної комунікації студентів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛЕВИЦЬКА, Л. А. (2021). РOЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4260
Розділ
Статті
Біографія автора

Лілія Анатоліївна ЛЕВИЦЬКА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри німецької філології

Посилання

Положення про дистанційне навчання: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН від 08.09.2020 № 1115). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703- 13#Text.

Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. Изд. 3-е. Казань: Центр инновационных

технологий, 2012. 608 с.

Биков В.Ю. Відкрита освіта і відкрите навчальне середовище. Теорія і практика управління соціальними системами, 2008. №2. С. 116–123.

Сырцова Е.Л. Реализация идей поликультурного образования при обучении английскому языку в начальной школе. Ярославский педагогический вестник, 2003. Т. 1(34). С. 2‒7.

Садохин А.П. Межкультурная компетентность: понятие, структура, пути формирования. Известия Академии

педагогических и социальных наук, 2007. Вып. XI. С. 86–98.

Pyshnohub, M. Technology of successful distance learning at the university. Conference: les tendances actuelles de la

mondialization de la science Mondale, 2020. Vol. 2. Pр. 19‒25. DOI: 10.36074/03.04.2020.v2.19

Шуневич Б.І. Теоретичні основи дистанційного навчання: навч. посіб. Львів: Нац. ун-т «Львів. Політехніка», 2006. 243 c.

Гуревич Р.С. Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі. Вінниця: Планер, 2013. 309 с.

Tajiev, M. Features of Distance Learning Technology. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020. Vol. 5. Pр. 84–92. DOI: 10.37200/ IJPR/V24I5/PR2020574ISBN: 1475-7192