Published: 2021-06-01

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Світлана Анатоліївна САЯПІНА, Олена Геннадіївна КОРКІШКО, Артем Володимирович КОРКІШКО, Єлизавета Дмитрівна СМОЛЯР

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Марія Зіновіївна КУЗІВ, Тетяна Василівна ЮРЧИШИН, Ірина Осипівна ПОЛИГАЧ

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Михайло Михайлович МЕДВІДЬ, Ірина Олексіївна ЛИСИЧКИНА, Денис Валентинович ЛІСОВЕНКО, Володимир Миколайович ЛЮТИЙ, Олег Вікторович НІКОНЕНКО

СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ОНЛАЙН-ОСВІТИ: УРОКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Інеса Михайлівна ГУРАЛЬ, Ліана Романівна СМОЛОВИК

ПРИЧИНЫ УДИВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Гамлет Суренович МИКАЕЛЯН, Араксия Тиграновна МКРТЧЯН, Светлана Рубеновна АКОПЯН

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Світлана Василівна ДОМУСЧИ, Валентина Іванівна ТРИГУБ

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я У ЗАКЛАДІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Анастасія Вікторівна ШКУРОПАТ, Ігор Валентинович ГОЛОВЧЕНКО, Юлія Миколаївна ЮРІНА

ЗАСТОСУВАННЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ» СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Олексій Володимирович КАБАЦЬКИЙ, Вадим Вікторович ХОРОШАЙЛО, Сергій Савелович КРАСОВСЬКИЙ, Сергій Леонідович ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ