ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Main Article Content

Наталія Валентинівна ЛІСНЕВСЬКА

Abstract

Продовжено виклад результатів дослідження проблеми міжособистісної взаємодії, розпочатий у № 1 2021 року. Розкривається важливість діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів і дидактичних принципів у підготовці майбутнього вихователя до міжособистісної взаємодії. Характеризуються аспекти підготовки майбутніх вихователів до міжособистісної взаємодії. Визначаються форми та методи підготовки майбутнього вихователя до міжособистісної взаємодії.

Article Details

Section
Статті
Author Biography

Наталія Валентинівна ЛІСНЕВСЬКА, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри теорії і методики дошкільної освіти,

References

Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений: монография]. Киев: Наукова думка, 2006. 192 с.

Академічний тлумачний словник української мови.

URL: http://sum.in.ua/s/vzajemodija