ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ НАВЧАЛЬНОГО SMART-СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тарас Андрійович МЕЛЬНИК
http://orcid.org/0000-0001-9429-4035

Анотація

статті оглядового характеру проаналізовані розвідки вітчизняних і зарубіжних науковців у дослідженні проблеми навчального Smartсередовища; виокремлені характерні підходи до його проєктування, а також властивості та базові ознаки. Висвітлені ціннісні аспекти Smart-середовища як важливого елемента парадигми Smart-освіти. Оцінена перспективність проєктування навчального Smart-середовища як складника концепції Smart-освіти в аспекті підготовки майбутніх викладачів спеціальних дисциплін. Виявлені недоліки наявних підходів до проєктування навчальних середовищ та запропонований комплекс заходів, спрямованих на зменшення суб’єктивного впливу викладача на процедуру оцінювання знань і вмінь студентів, які сприятимуть удосконаленню поточних стратегій проєктування навчальних Smartсередовищ в Україні та за кордоном. Зафіксовані в цій розвідці результати дослідження становлять інтерес для широкого кола стейкголдерів вищої школи, зокрема у сфері професійної освіти, діяльність яких сфокусована на пошуках шляхів модернізації освітнього процесу з урахуванням викликів та вимог часу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МЕЛЬНИК, Т. А. (2021). ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ НАВЧАЛЬНОГО SMART-СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4277
Розділ
Статті
Біографія автора

Тарас Андрійович МЕЛЬНИК, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

аспірант кафедри професійної освіти

Посилання

Sykes E. New methods of mobile computing: From smartphones to smart education. TechTrends, 2014. Vol. 58, No. 3. P. 26–37.

Bautista G., Borges F. Smart classrooms: Innovation in formal learning spaces to transform learning experiences. Bulletin of the IEEE technical Committee on learning Technology, 2013. Vol. 15 No. 3. P. 18–21.

Al-Sharhan S. Smart classrooms in the context of technology-enhanced learning (TEL) environments. Transforming Education in the Gulf Region: Emerging Learning Technologies and Innovative Pedagogy for the 21st Century. London, Taylor & Francis, 2016.

Shen F., Ye L., Ma X., & Zhong W. Smart Classroom: An Improved Smart Learning Paradigm for College Education. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 286: 3rd International Seminar on Education Innovation and Economic Management. https://doi.org/10.2991/seiem-18.2019.2.

Zhu Z., Sun Y., and Riezebos P. Introducing the smart education framework: Core elements for successful learning in a digital world. International Journal of Smart Technology and Learning, 2016. Vol. 1 No. 1. P. 53–66.

Huang R., Yang J., and Zheng, L. The components and functions of smart learning environments for easy, engaged and effective learning. International Journal for Educational Media and Technology, 2013. Vol. 7, No. 1. P. 4-14.

Spector J. Smart learning environments: Concepts and issues. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference. March, 2016. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). P. 2728–2737.

Hwang G. Definition, framework and research issues of smart learning environments-a context-aware ubiquitous learning perspective. Smart Learning Environments, 2014. Vol. 1, No.1. P. 4.

Koper R. Conditions for effective smart learning environments. Smart Learning Environments, 2014. № 1. С. 1–17.

Lorenzo N., Gallon R. Smart pedagogy for smart learning. Didactics of smart pedagogy, 2019. Springer, Cham. P. 41–69.

Кадемія М., Савчук І. Відкрите Smart-середовище для підготовки вчителів у педагогічних закладах освіти. Смарт-освіта: досвід, реалії, перспективи: монографія. За ред. акад. Р.С. Гуревича. Вінниця: Діло, 2019. 218 С.

Лук’янова Ю., Комарь В. Smart-середовище як складова навчання у ВНЗ. ISC Scientific discoveries: projects, strategies and development. Edinburgh, United Kingdom, 2019. Vol. 2., Р. 91–93.

Zhu Z., Yu M., Riezebos, P. A research framework of smart education. Smart learning environments, 2016. Vol. 3, No. 1, P. 4.

Доброскок І. Концептуальні засади реалізації Smart-освіти у системі відносин університет–школа. Новий Колегiум, 2019. № 2. С. 42-44.

Jeong J., Kim M., Yoo K. A content oriented smart education system based on cloud computing. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, 2013. Vol. 8, No. 6. P. 313-328.

Твердохліб А. Smart Education–нова тенденція у сфері освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2016. №48. С. 236-240.

Кравченя А. Педагогічні програмні засоби в підготовці майбутніх учителів інформатики. Призначення та класифікація. Обрії, 2014. № 1(38). С. 73–75.

Marinoni G., van’t Land H., and Jensen T. The impact of Covid-19 on higher education around the world. IAU Global SurveyReport – 2020. URL: https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf

Колот А. та ін. Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/33773/16344.pdf?sequence=1

Коментар Національного банку щодо зміни реального ВВП у III кварталі 2020 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-zmini-realnogo-vvp-u-iii-kvartali-2020-roku.

Про вищу освіту: Закон України від 23.04.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Kinshuk Dr., Chen N., Cheng I.-L., Chew S. Evolution is not enough: Revolutionizing current learning environments to smart learning environments. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 2016. Vol. 26, No. 2. P. 561–581.